Søg
 

Om Steno Diabetes Center Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) skal styrke den samlede diabetesindsats i Region Sjælland til gavn for alle personer med diabetes i regionen.

Årsberetninger

Steno Diabetes Center Sjælland udgiver hvert år en årsberetning. Her kan du bl.a. få et overblik over udviklingen i organisationen og initiativerne.

Visioner og Målsætninger

SDCS har en vision om at forbedre livskvaliteten for personer med diabetes og reducere risikoen for at udvikle diabetes for sårbare grupper.

Organisering

Steno Diabetes Center Sjælland er organiseret ud fra en decentral model, hvor behandlingen er tæt på patienten.

Om Steno Diabetes Center Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland skal styrke diabetesindsatsen i Region Sjælland & sikre høj og ensartet kvalitet - også for de mest sårbare patienter.

Ledelsen

Centerledelsen har ansvar for at udmønte SDCS' overordnede strategi og implementere de konkrete initiativer og aktiviteter på regionens sygehuse.

Kerneaktiviteter

SDCS skal løfte kvaliteten af diabetesbehandlingen, udvikle nye behandlingsformer, gennemføre diabetesforskning og meget mere.

Bestyrelse

Steno Diabetes Center Sjælland har en selvstændig bestyrelse, der refererer til Regionsrådet i Region Sjælland.

Oprettet
17.01.19
Opdateret
03.02.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Steno Diabetes Center Sjælland
Akacievej 7, 1.sal.
4300 Holbæk