Søg
 

Forskning

Steno Diabetes Center Sjælland har nedsat et tværfagligt forskningsråd, der skal udarbejde en forskningsstrategi for SDCS.

Steno forskning
Forskningsstrategien skal tænkes sammen med strategien for forskning i Region Sjælland og understøtte den retning, der er valgt for hele regionen.
 

SDCS skal skabe og gennemføre klinisk og praksisnær forskning til gavn for patienterne. Der skal forskes i både nye behandlingsformer, ny teknologi, organisering og opbygning af tilbud, samarbejde på tværs og patienternes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet.​

Forskningsrådet

Læs om forskningsrådets formål, opgaver og medlemmer. Du kan også læse hele kommissoriet.

Oprettet
23.01.19
Opdateret
27.11.19
Link til denne side:
Andre sider under Forskning
 

 Kontakt

 
Steno Diabetes Center Sjælland
Akacievej 7, 1.sal.
4300 Holbæk

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.