Søg
 

Neurorehabilitering for unge

Center for Neurorehabilitering for Unge er et tilbud i Region Sjællands til unge mellem 15-30 år med en erhvervet hjerneskade.

Organisering

Centret er tilknyttet Neurologisk Afdeling på Slagelse Sygehus.

Målgruppe

Du kan her få oplysninger om, hvem der kan henvises til "Center for Neurorehabilitering for Unge".

Henvisning fra sygehus

Når en patient på 15-30 år er indlagt på et sygehus med en erhvervet hjerneskade, inddrages "Center for Neurorehabilitering for Unge", når patienten skal udskrives mhp. den videre opfølgning. Sidste dag for henvisning er d. 31.08.2017

Henvisning fra primærsektoren

Sidste dag for henvisning af nye patienter er d. 31.08.2017

De øvrige regioners tilbud

Alle fem regioner har fået midler til projekter med henblik på at styrke indsatsen i forhold til unge med erhvervet hjerneskade. Du kan her finde vej til de øvrige regionernes tilbud.

De foreløbige resultater

Dansk register for unge med erhvervet hjerneskade (DRUE) har i April offentliggjort den første rapport.

Beskrivelse af CNU tilbuddet

"Center for Neurorehabilitering for Unge" har nogle centrale opgaver i forhold til unge, der udskrives fra sygehuset med en hjerneskade. Samtidig skal centret foretage en udredning af, om de symptomer nyhenviste patienter har, skyldes en hjerneskade.

Oprettet
15.11.13
Opdateret
01.06.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Center for Neurorehabilitering for Unge (CNU)
Fælledvej 2D
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 33 00
Projektleder Anna Duelund Rasmussen
Tlf. 58 55 33 00

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.