Søg
 

For sundhedsfaglige

Her finder du Kompetencecenter for lungesygdoms faglige tilbud til sundhedsfaglige på sygehuse, i kommuner og i almen praksis i Region Sjælland.

 Menu fra Kompetencecenter for lungesygdom

Menukortet fra Kompetencecenter for lungesygdom er en samling af tilbud til sundhedsfaglige på sygehuse, i kommuner og i almen praksis i Region Sjælland. Kompetencecenteret kan bl.a. byde på gratis rådgivning, undervisning og sundhedspædagogiske redskaber til brug i arbejdet med patienter og borgere med lungesygdom. Som sundhedsfaglig kan du udvælge og afprøve indsatserne og de kan tilpasses din hverdag og dine opgaver.

Formålet med menukortets tilbud er at styrke og supplere den faglige indsats, som tilbydes borgere/patienter. Menukortet udvides løbende med nye indsatser.

Vi håber, at menukortet kan være med til at skærpe appetitten, lysten og interessen for indsatsen i forhold til lungesygdom, uanset hvor i sundhedsvæsenet du arbejder.

 

Indsatser i menukortet 

Herunder kan du klikke dig ind på de enkelte indsatser samt downloade relevant materiale. Alle indsatserne er gratis for sundhedsfaglige i Region Sjælland, de 17 kommuner og almen praksis.

Rådgivning
Rådgivning til sundhedsfaglige på sygehuse, i kommuner og almen praksis.

Undervisning
Undervisning om mange emner som f.eks. inhalationsdevices, palliation, at leve med lungesygdom samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Kort henvisning til rygestop (VBA)
Et håndgribeligt værktøj til at tale med borgere/patienter om rygestop.

Selvhjælpsplan
Sundhedspædagogisk værktøj, der hjælper borgere/patienter til at mestre egen sygdom.

Forebyggelige indlæggelser
Indsats, der forebygger indlæggelser, som kunne være undgået.

Events
Sparring og praktisk hjælp i forbindelse med events.

Samtalekort
Sundhedspædagogisk redskab til samtale mellem borgere/patienter og sundhedsfaglige.

Kompetenceudviklingsplan
Et redskab, der sikrer løbende opdatering af viden og kompetencer for sundhedsfaglige.

Netværksdannelse
Understøttelse til at danne lokale netværk for borgere/patienter med lungesygdom.​

Helbredsprofilen
Hjemmeside med korte film om KOL og kronisk sygdom.

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.11.15
Opdateret
05.05.21
Link til denne side:
Andre sider under Kompetencecenter for lungesygdom
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdom
Herlufsvænge 14a
4700 Næstved
Tlf. 56 51 48 60
Hverdage telefontid: 8.00-15.00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk