Søg
 

Konferencer og kurser

Her kan du læse om konferencer og kurser i Kompetencecenter for lungesygdom.

 

Konferencen ”Telemedicinsk hjemmemonitorering - Et tilbud til borgere med KOL i landsdel Sjælland”.

 
Den 12.12.19 afholdte Kompetencecenter for Lungesygdom og Landsdelsprogram Sjælland en konference om telemedicinsk hjemmemonitorering.
 
Formålet med dagen var at give et Kick-off for TeleKOL. På dagen fik  deltagerne indsigt i hvilke opgaver, der skal løses og hvornår de skal løses i egen organisation. Der blev arbejdet med samarbejde på tværs af organisationer og fremlagt konkrete eksempler på, hvordan det nære sundhedsvæsen rykker tættere på borgeren.
 
Program for konferencen
 
 
  
Slides fra konferencen den 12.12.19 findes her:
   
Præsentation - Velkommen - hvad er TeleKOL? (pdf)
   
 
 
 
 
 

Selvhjælpsplanen (SHP)

 
Det var med stor succes, at vi i Kompetencecenteret i 2018 udbød kurser med fokus på SHP. Vi fortsætter med at afholde kurser, men konceptet for Trainers Trainers i SHP vil fra d. 1.1.2019 være ændret, så det nu ser ud som følgende:
 
 
 

Kurset består af 3 dele: 2 timers undervisning, 1½ time til udarbejdelse af SHP i egen praksis og 1 times opfølgning ved kompetencecentret. Dette senest 4 uger efter undervisningen.

Indholdet på fremmøde dagen:

·         Baggrunden for selvhjælpsplanen

·         Intro til arbejdet med selvhjælpsplanen

·         Praktisk arbejde med selvhjælpsplanen

·         Hvordan kommer I i gang i egen organisation?

SHP kan være med til at forebygge unødige indlæggelser og øge livskvaliteten og vil på sigt blive en integreret del af TeleKOL. Du kan hente invitationen her, hvori der ligeledes står, hvordan du tilmelder dig. Vi glæder os til at se dig, og få en lærerig eftermiddag.

 Invitation til Trainers Trainers (SHP) kursus den 2. oktober 2019(pdf)

 
SHP er et sundhedspædagogisk værktøj til borgeren. Formålet er at borgeren opnår viden, overblik og mestringsevne til at observere egne symptomer og kan reagere hensigtsmæssigt på disse. Selvhjælpsplanen udarbejdes i samarbejde med den enkelte borger og evt. pårørende. Hensigten er at give borgeren ejerskab og forståelse for planen og hvordan den kan bruges.
 
   
 
 
 

Konference ved Kompetencecenter for lungesygdom                        

 6. december 2018.

 

      1. Konference d. 6. dec. 2018.jpg 

Ved konferencen d. 6. dec. 2018, var omkring 120 tværfaglige og tværsektorielle sundhedsprofessionelle og netværksgrupper samlet i Vordingborg. Temaet for årets konference var - facetter i kompleksiteten hos borgere med lungesygdom. Vi i Kompetencecenter for lungesygdom vil gerne sige jer Tak, for jeres deltagelse og store engagement.
 
 
Facetter i kompleksiteten hos borgere med lungesygdom.
 
Hvordan organiserer, arbejder, planlægger, dokumenterer og samarbejder vi? Graden af overblik og antallet af personer og afdelinger, der er inde over et forløb, betyder rigtig meget for koordineringen af et forløb. Det kan være svært for den enkelte at navigere i, og det genererer en masse kompleksitet.
 
Kompetencecenter for lungesygdom bidrager på årets tværsektorielle konference med facetter i kompleksiteten. Relevant sundhedsfaglig viden om væsentlige tværfaglige sundhedsindsatser, som kan være afgørende for at handle i kompleksiteten hos borgere med lungesygdom.
 
Patientsikkerhedskonference i Amsterdam 2018  
 
Kompetencecenter for lungesygdom var i år repræsenteret ved årets patientsikkerhedskonference i Amsterdam, ved Annette og Marianne, for at søge ny viden og inspiration, samt præsentere det gode tværsektorielle samarbejde via to postere. Der var fokus på kvalitet, og hvordan vi generelt kan forbedre sundhedsvæsenet; både for patienten, men også i forhold til ledelse, samarbejde og udvikling.
Læs mere om de refleksioner og inspirationer som delegationen har med sig hjem fra Amsterdam.
 
 
 
 

Tidligere afholdte konferencer og kurser.

Billede af deltagere ved KOL kompetencecenters konference
Konference ved KOL kompetencecenter 11. januar 2018 (afholdt) 

Hverdagen – og mest af alt, holder jeg af hverdagen…

KOL Kompetencecenter afholdte i Januar 2018 en tværsektorielle konference med en bred vifte af relevant sundhedsfaglig viden om væsentlige tværfaglige sundhedsindsatser, med afgørende betydning for at hverdagslivet for mennesker med KOL opleves værdifuldt og meningsfyldt.

I år var vi knapt 200 mennesker samlet til en, på mange måder, inspirerende konference. Der var deltagerer fra Regionen, kommunerne, sygehusene, praktiserende læger og netværksgrupper. Vi fra KOL - Kompetencecenteret vil gerne sige Tak for jeres deltagelse og store engagement.

Slides fra oplægsholderne finder i her.
 
 
 
 

 

"KOL på tværs - samarbejde og livskvalitet" - konference ved KOL kompetencecenter  2016 (afholdt)

KOL kompetencecenter afholdte i november 2016 en konference med fokus på, hvordan vi kan styrke det tværsektorielle samarbejde og øge livskvaliteten hos borgere/patienter med  KOL. Igen i år indbød vi læger, sygeplejersker, terapeuter, sundhedsplanlæggere, forskere og andre med interesse for KOL. Der var deltagere fra både kommuner, sygehuse og almen praksis. Borgere med KOL og patientforeninger deltog også på dagen.  

Her kan du se et tegnet referat fra konferencedagen
Illustreret referat (brug evt. zoom)
 

Illustreret referat

Her kan du se, hvad programmet bød på:

I december 2015 var KOL kompetencecenter vært for en konference om KOL, hvor både læger, sygeplejersker, forskere, patientforeninger og samtlige af regionens kommuner var repræsenteret. Konferencen satte fokus på, hvordan vi kan styrke det tværsektorielle arbejde inden for KOL og der var konkrete eksempler på kommuners indsatser over for KOL.

Her finder du præsentationer, der blev brugt på dagen

Tværsektorielt samarbejde og forebyggelige indlæggelser - kommunernes opgaver og ansvar i praksis, når udviklingen går lidt for stærkt (pdf)

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom - implementering af forløbsprogram - implementering af forløbsprogram KOL (pdf)

Ringsted kommune sætter fokus på KOL - Kompetenceudvikling af personalet, samt modvirke isolation hos borgermed KOL og særlig rygestopindsats til borgeren med KOL.

Målrettet kommunikation og lungefunktionsmåling motiverer til rygestop.

Optimering af rådgivningstelefonen hos KOL kompetencecenter.

Luftens Helte Go Vest - Gør geografien en forskel? - Udflytning af KOL rehabilitering til et lokalområde.

 
 
 
 
 
”VBA trainers training” – kursus i at undervise i VBA . 2017 (afh)
 
 
 
Onsdag d. 27. september 2017 har KOL kompetencecenter afholdt kurset "VBA trainers training". 
 
 
 
kurset lærte deltagerne at bruge VBA-metoden og blev samtidig klædt på til at undervise og motivere kollager til at anvende VBA

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.05.16
Opdateret
09.07.20
Link til denne side:
Andre sider under Kompetencecenter for lungesygdom
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdom
Herlufsvænge 14a
4700 Næstved
Tlf. 56 51 48 60
Hverdage telefontid: 8.00-15.00