Søg
 

Undervisning om lungesygdom

Kompetencecenter for lungesygdom tilbyder undervisning til sundhedsfaglige om lungesygdom og relaterede emner, samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

​Formål

Formålet med undervisningen er at styrke faglige og relationelle kompetencer hos sundhedsfaglige og give dem flere handlekompetencer i forbindelse med forebyggelse, pleje og behandling. For borgeren/patienten kan det styrke oplevelsen af sammenhæng og kvalitet i forløbet.

Indsats

Kompetencecenteret underviser i en række forskellige emner. Det kan eksempelvis være om inhalationsmedicin, iltbehandling, ernæring, seksualitet og sammenhængende forløb.  

Undervisningen giver håndgribelige redskaber, som sundhedsfaglige kan bruge i arbejdet med borgere/patienter med lungesygdom.

Undervisningen tilrettelægges efter jeres behov og kan foregå hos jer.

 

Målgruppe

  • Sundhedsfaglige på sygehuse, i kommuner og i almen praksis. 

Hvordan kommer I igang?

Kontakt Kompetencecenteret for sparring om jeres behov og nærmere planlægning. Telefon 56 51 48 60 eller mail kolcenter@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.16
Opdateret
09.10.20
Link til denne side:
Andre sider under Kompetencecenter for lungesygdom
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdom
Herlufsvænge 14a
4700 Næstved
Tlf. 56 51 48 60
Hverdage telefontid: 8.00-15.00