Søg
 

Netværksdannelse

Der findes en række lokale netværk, hvor borgere/patienter med lungesygdom og deres pårørende kan mødes. Denne indsats handler om at motivere til etablering af flere lokale netværk for borgere med lungesygdom og deres pårørende.

Fuglebjerg netværksgruppe.

Formål

Netværk og socialt samvær betyder meget for borgere med lungesygdom og deres pårørende. Netværkene giver en mulighed for at dele erfaringer med andre i samme situation. Samværet giver samtidig livskvalitet og kan modvirke ensomhed og isolation.

Indsats

Dannelse af lokale netværk kan være et samarbejde mellem Lungeforeningen, kommune og Kompetencecenter for lungesygdom. Der kan dannes forskellige typer netværk, bl.a. motionsnetværk, cafénetværk og lungekor.

 

Til inspiration kan du her hente en rapport der, igennem borgernes egne erfaringer med at deltage i netværk, gør det tydelig at netværk og socialt samvær betyder meget. Via netværk får deltagerne mulighed for at dele erfaringer med hinanden samt modvirke ensomhed og isolation.

 

Ligeledes kan du hente en evalueringsrapport og drejebog, som handler om at imødekomme borgere med KOL, der ikke har transportmæssig mulighed eller overskud til at deltage i et ordinært KOL - kursus. Hvordan viderefører man trænings netværket og organiserer den fysiske selvtræning efter kursets afslutning?

 

Målgruppe

  • Borgere/patienter med lungesygdom og deres pårørende.

  • Sundhedsfaglige på sygehuse, i kommuner og i almen praksis.

Hvordan kommer I igang?

I kan få sparring til netværksdannelse hos Kompetencecenter for lungesygdom. Telefon 56 51 48 60 eller mail kolcenter@regionsjaelland.dk

 

 

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.05.16
Opdateret
09.07.20
Link til denne side:
Andre sider under Kompetencecenter for lungesygdom
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdom
Herlufsvænge 14a
4700 Næstved
Tlf. 56 51 48 60
Hverdage telefontid: 8.00-15.00