Søg
 

Hvad er demens?

Der er mange forskellige sygdomme, der kan føre til, at man bliver dement.


Forskellige typer demenssygdomme

Der er mange forskellige sygdomme, der kan føre til, at man bliver dement.

Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, hvor der sker nedbrydning og tab af nerveceller samt aflejringer af proteinholdigt materiale i hjernen. Over halvdelen af alle demente lider af Alzheimers sygdom.

Dårlig blodforsyning til hjernen kan også forårsage demens. Det kaldes vaskulær (eller kredsløbsbetinget) demens og er den næsthyppigste demenssygdom. Vaskulær demens skyldes mange små blodpropper i hjernen - ofte i kombination med forhøjet blodtryk.

Derimod forekommer eksempelvis Lewy body demens, frontotemporal demens og demens ved Parkinsons sygdom mindre hyppigt.

Af øvrige årsager til demens kan nævnes Huntingtons sygdom, Picks sygdom, Jakob-Creutzfeldts sygdom samt alvorlig epilepsi.

Ligeledes kan man blive dement, hvis man har indåndet dampe fra organiske opløsningsmidler eller har haft et langvarigt alkoholmisbrug.

Faktaark om demens

Nationalt Videnscenter for Demens har udgivet en række faktaark, som beskriver den nyeste viden om en række demenssygdomme.

Du kan læse faktaarkene på

Demens er en uhelbredelig og fremadskridende sygdom, som gradvis gennem en kortere årrække udvikler sig fra lette grader af symptomerne til de svære stadier. Dette er især karakteristisk, hvis årsagen er Alzheimers sygdom.

I mange tilfælde bliver den demente og de pårørende opmærksomme på sygdommen på grund af problemer i dagligdagen. Det kan dreje sig om dårlig hukommelse, koncentrationsbesvær og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Sygdommen påvirker også evnen til at orientere sig og kontrollere følelser.

Det er vigtigt, at man hurtigst muligt kontakter sin egen læge, hvis man har mistanke om, at man selv eller en pårørende er ved at blive dement. Hurtig behandling kan hjælpe med at forsinke symptomerne på demens.

Demens udvikler sig i følgende stadier:

Demens i let/mild grad

Evnen til at lære nyt og til at udføre dagligdags aktiviteter er påvirkede, men patienten kan endnu klare sig uden hjælp fra andre.

Demens i let/moderat grad

     

Det er kun tidligere begivenheder, som kan huskes, og patienten har brug for en vis hjælp fra andre.

Demens i moderat/svær grad

     

Patienten har brug for hjælp til helt almindelige aktiviteter. Personligheden og adfærden er ændret, og den demente kan ikke klare sig uden hjælp fra andre.   

Demens i svær grad

I sygdommens sidste stadie er den den demente så påvirket af sygdommen, at det er nødvendigt med kontinuerlig pleje og overvågning. Patienten er nu fuldstændig afhængig af hjælp fra andre. Den demente er ude af stand til at lære nyt, og af gammel viden huskes kun brudstykker.  

For demente med Alzheimers sygdom gælder det, at nogle ændrer sig psykisk, bliver urolige, mistænksomme, jaloux og vredladne. Nogle får hallucinationer. Den demente kan helt miste evnen til at leve i eget hjem og må bo på plejehjem.

Ikke altid demens

Dårlig hukommelse og koncentrationsbesvær er ikke nødvendigvis tegn på demens. Årsagen kan for eksempel også være depression, forkert brug af medicin, medicinbivirkninger, søvnmangel, stress eller stofskiftesygdom.

Og når der er tale om demens, og der tilsyneladende sker en forværring, kan årsagerne være forhold, som den demente ikke selv kan give udtryk for. Det kan være fysisk ubehag på grund af anden sygdom, smerter, bivirkninger fra medicin, infektion, feber, fordøjelsesproblemer, væskemangel, svækket syn og hørelse.

Derfor er det vigtigt at kontakte egen læge, hvis en dement ændrer adfærd.

Kan man forebygge demens?

Hvis man er bevidst om sin måde at leve på, kan man mindske risikoen for at få den type demens, der kaldes vaskulær demens.
Den skyldes dårlig blodcirkulation i hjernen, og sygdommen kan forebygges på samme måde, som man forebygger hjertesygdomme:

  • Dyrk motion
  • Spis fedtfattigt
  • Undgå at blive overvægtig
  • Hold øje med blodtrykket. Bliver det for højt, skal det behandles
  • Undgå væskemangel

De former for demens, som skyldes, at man har drukket for meget alkohol, har indåndet organiske opløsningsmidler eller måske har været udsat for slag i hovedet, kan også forebygges.

Man kan begrænse sit alkoholforbrug og være opmærksom på sikkerheden, når man arbejder, og når man kører bil.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.02.13
Opdateret
16.07.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Neurologisk visitationsenhed, Sjællandsuniversitetshospital
Tlf. 47 32 28 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk