Søg
 

Her får du hjælp

Hovedreglen er, at du altid skal henvende dig til den privatpraktiserende læge, hvis du har mistanke om, at du selv eller din pårørende er ved at blive dement.

​Praktiserende læges rolle

Din egen læge er din faste og første kontaktperson hos sundhedsvæsenet – også når det handler om demens.

Hvis du har mistanke om, at du er ved at blive dement, skal du henvende dig til din egen læge. Det er en god ide, at du tager en pårørende med til konsultationen.

Lægen stiller forskellige spørgsmål og laver undersøgelser og tests, der kan afklare, om der faktisk er tale om demens.

Faktisk sker det ikke så sjældent, at symptomer på demens har rod i andre sygdomme eller måske væskemangel.

I nogle tilfælde sætter lægen dig i behandling, men ofte vil lægen vurdere, at der er brug for supplerende undersøgelser hos regionens specialister i demens.

Demensudredning

Ofte vil den regionale udrednings- og behandlingsenhed blive inddraget, når der er begrundet mistanke om demens.

Formålet med udredning for demens er at afklare, om der foreligger en mental svækkelse, der opfylder kriterierne for diagnosen demens - samt at finde frem til hvilken sygdom eller tilstand, der er årsag til den mentale svækkelse.

I nogle tilfælde er der ved demensudredning fundet mentale forandringer, men ikke i en grad så det på undersøgelsestidspunktet opfylder kriterierne for demens, og årsagen kan måske heller ikke afdækkes i tilstrækkelig grad. Her vil man som oftest blive tilbudt senere kontrol, for at følge op på om de tidligere fundne mentale ændringer har udviklet sig eller om der er kommet andre symptomer til, for her igennem at få klarhed over om der er tale om en mulig demenstilstand, eller om mistanken kan afkræftes.

Hos Nationalt videnscenter for Demens kan man finde yderligere information om udredning og undersøgelsen

Opfølgning og kontrol

Hvis du kommer i behandling for demens, kan din egen læge tilbyde at følge dig regelmæssigt. Du kan komme til kontrol 1-2 gange årligt og er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Du skal dog selv sørge for at bestille tid til disse kontroller, og det er ofte en god idé, at en pårørende støtter dig i at komme til kontrol hos egen læge.

Egen læge orienterer også om demenskonsulenten/koordinatoren i din kommune, hvis du ikke tidligere har fået denne information.

Demenskonsulentens rolle og funktion

Alle 17 kommuner i Region Sjælland har en demenskonsulent(demenskoordinator) - eller en tilsvarende fagperson- med særlig viden om demens.

Demenskonsulenten samarbejder med din egen læge, så der bliver taget hånd om dig, og du får de bedst mulige tilbud om behandling, pleje, omsorg og støtte, som du har brug for.

Demenskonsulenten kan også hjælpe dig med støtte og aflastning, hvis du er pårørende.

Du er altid velkommen til at ringe til demenskonsulenten, hvis du har spørgsmål - også selvom det kun drejer sig om en mistanke om demens.

Find din demenskonsulent

Hvis du vælger navnet på din kommune herunder, så kan du læse nærmere om kommunens demensindsatser samt få oplysninger om, hvordan du kan kontakte din demenskoordinator.  

Link til kommunerne

Kommune
Faxe Ko​mmune Odsherred Kommune
Greve Kommune Ringsted Kommune
Guldborgsund Kommune Roskilde Kommune
Holbæk Kommune Slagelse Kommune
Kalundborg Kommune Solrød Kommune
Køge Kommune Sorø Kommune
Lejre Kommune Stevns Kommune
Næstved Kommune Vordingborg Kommune

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.02.13
Opdateret
09.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Neurologisk visitationsenhed, Sjællandsuniversitetshospital
Tlf. 47 32 28 00
 

 Foredrag - Lokalforeninger

 
 

 Tilbud til yngre med demens