Søg
 

Mest for fagpersoner

Information om samarbejdet, anden relevant information og regionale nyheder om demens.

Forløbsprogram for demens

Region Sjælland har i samarbejde med almen praksis og de 17 kommuner i regionen, udarbejdet et forløbsprogram for demens, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget.

Den sundhedsfaglige demensindsats i Region Sjælland

Information om Region Sjællands organisering af demensindsatsen, kontaktoplysninger til de involverede afdelinger samt information om Regionalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Afdeling Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Henvisningsenheden

Information om Henvisningsenheden.

Den tværsektorielle demensstyregruppe

Den Tværsektorielle Demensstyregruppens er det faglige og organisatoriske forankringspunkt for tværsektorielle demensaktiviteter. Styregruppen refererer til Styregruppen for Sundhedssamarbejdet (SAM).

Demensnetværket for Region Sjælland

Demensnetværket, Region Sjælland etableres med afsæt i Forløbsprogram for Demens.

Vil du vide mere om demens?

En samling af relevante links og henvisninger

Tværsektorielt samarbejde om problemskabende adfærd ved demens (BPSD)

For alle demenstyper gælder, at forløbet kan blive belastet af adfærdsforstyrrelser samt psykiatriske symptomer eller af somatisk sygdom, der øger risikoen for delirium. Samarbejdet om denne patientgruppe er beskrevet på denne side.

Oprettet
11.02.13
Opdateret
03.09.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Neurologisk visitationsenhed, Sjællandsuniversitetshospital
Tlf. 47 32 28 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk