Søg
 

Aktiv Patientstøtte

Forskningsprojektet Aktiv Patientstøtte er et patientstøtteprogram, som yder en borgernær og individuel støtte til borgere med kronisk sygdom og multisygdom.

Kort om projektet

Region Sjælland har taget initiativ til projektet, som har til formål at øge livskvaliteten og nedbringe sundhedsudgifterne for borgere med kronisk sygdom og multisygdom. 

Der foregår en særlig udvælgelse af borgere, som bliver inviteret til et individuelt støtteforløb. Dette er borgere med en øget risiko for indlæggelser og genindlæggelser. Vi identificerer borgerne på baggrund af et dataudtræk fra patientregistre ud fra tidligere sundhedsforbrug som eksempelvis indlæggelser, sengedage og diagnoser. Dette gør det muligt at tilbyde et forløb til de borgere, der har størst behov for støtte og sparring. 

Borgerne, der deltager i Aktiv Patientstøtte, modtager enten et støtteforløb eller kommer i en kontrolgruppe via et tilfældighedsprincip. Begge grupper er lige vigtige for at undersøge, om et støtteforløb, som supplement til allerede eksisterende behandlingstilbud, gør en forskel, hvad angår livskvalitet og nedbringelse af sundhedsudgifter.

Læs mere om projektet​


 

 

 

 
Oprettet
04.11.14
Opdateret
19.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Aktiv Patientstøtte
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 40
Hvis din e-mail indeholder personfølsomme data, herunder dit CPR-nummer SKAL den sendes via Digital Post.

Vi bestræber os på at besvare din e-mail indenfor tre hverdage.