Søg
 

Sprogtolkning

Region Sjælland betaler for sprogtolkebistand, de første 3 år, du bor i Danmark, når den behandlende læge skønner, at en tolk er nødvendig for din behandling. Efter 3 års bopæl i Danmark skal der betales gebyr for sprogtolkning.

Sprogtolkning 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179343">

Gebyr for tolkebistand ved bopæl i Danmark i mere end 3 år (se oversættelser i højre kolonne)

Reglerne gælder hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge og på sygehus.

Det betyder, at der vil blive opkrævet et gebyr for tolkebistand hos patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når tolk er nødvendig for behandlingen. Det er lægen der vurderer, om der er behov for en tolk, for at kunne varetage relevant undersøgelse og behandling.

En patient anses for at have bopæl her i landet fra det tidspunkt, hvor vedkommende første gang er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Beregningen af den tid, hvor en person har haft bopæl her i landet, foretages på baggrund af den tid, vedkommende i alt har været bopælsregistreret i CPR

Gebyrtaksterne for tolkning
Det er forskelligt, hvor meget en tolkning koster i sundhedsvæsenet.
 
 • Video/teletolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge koster 191 kroner.
     
 • Fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge koster 334 kroner.
   
 • Video/teletolkning ved indlæggelse på sygehus koster et engangsbeløb på 957 kroner.
   
 • Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus koster et engangsbeløb på 1.675 kroner.
Ved konsultationer og ambulante besøg opkræves der gebyr hver gang, mens der i forbindelse med hospitalsindlæggelse kun betales gebyr én gang, selvom der tolkes flere gange i forløbet.

Enkelte patientgrupper er undtaget for betaling af gebyr 

 • ​Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  Læs, hvad du skal gøre for at søge om dispensation
 • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.  
 • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.  
 • Personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog. 
 • Tolkning i forbindelse med det grønlandske og færøske sprog. 

Regningen for tolkningen vil blive sendt efterfølgende

Der skal ikke betales gebyr, mens du er ved lægen eller på sygehuset.
Du vil få sendt en regning i din e-boks eller pr. brev efterfølgende. Vær venligst opmærksom på, at der godt kan gå lidt tid, før du modtager regningen.
 
Kontakt Region Sjælland, hvis der er fejl i regningen
Hvis du mener, at der er fejl i den regning du har fået, kan du kontakte Regnskabsservice på hverdage mellem 09-11.00, Tlf. 47 32 13 20  eller på mail: tolkegebyr@regionsjaelland.dk
 

Krav til tolkens sproglige kvalifikationer

Den læge, der er ansvarlig for behandlingen af patienten, skal sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse af det danske sprog. Generelt må børn under 18 år ikke bruges som tolke.

For uddybning af regelsættet se Bekendtgørelse nr. 855 af 23/6 2018: 

www.retsinformation.dk​

Tolkebistand til personer, som ikke behersker dansk

​​Patientvejledningen

Har du brug for yderligere råd eller vejledning om dine rettigheder i forbindelse med tolkegebyret, kan du rette henvendelse til Patientvejledningen i Region Sjælland.

Du kan klage over den sundhedsfaglige eller administrative vurdering
Du har mulighed for at klage over den sundhedsfaglige eller administrative vurdering af din ansøgning om dispensation.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.01.13
Opdateret
17.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

Oversættelser
Her kan du finde viden om tolkegebyr på en række andre sprog end dansk:
 
 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk

 

 Mere om tolkebistand: