Søg
 

Dispensation for tolkegebyr

Du kan få dispensation for tolkegebyr, grundet din sundhedstilstand. Dette vil kræve en lægefaglig vurdering.

​Du skal ikke betale gebyr, hvis du på grund af din sundhedstilstand ikke er i stand til at lære dansk på tre år eller har mistet evnen til at tale og forstå dansk.
Dette kræver dog en lægefaglig vurdering, som skal sendes til Region Sjælland.

 

Sådan søger du om dispensation

Hvis du er berettiget til dispensation pga. din sundhedstilstand, skal du indsende dokumentation herfor.

Krav til dokumentationen:

 • Skal være udarbejdet og attesteret af en læge. Det kan enten være din egen læge eller den læge, der er ansvarlig for din behandling på sygehuset.
 • Skal indeholde dit navn og CPR-nr.
 • Skal tydeligt angive, at du, som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt, har mistet evnen til at lære eller anvende det danske sprog.
     
Regionen dækker eventuelle udgifter til indhentning af dokumentation for den lægefaglige vurdering. Hvis du tidligere har betalt for lægeerklæring, kan du få refunderet beløbet. Du vil blive kontaktet af regionen, men kan også selv indsende dokumentation til Region Sjælland. Se kontaktoplysninger nedenfor.
 

Du skal være opmærksom på, om du skal søge om dispensation flere gange

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse og får dispensation, skal du kun søge én gang.
Er der tale om en midlertidig funktionsnedsættelse, kan der kun opnås dispensation i den periode, der fremgår af attesten.
 

Du skal indsende dokumentationen til Region Sjælland

Du skal selv indsende dokumentation til Region Sjælland. Den kan sendes digitalt med sikker post via e-Boks til Region Sjælland:
 

Du kan også sende dokumentationen pr. post til:
 • Region Sjælland
  Det nære Sundhedsvæsen
  Budget, Analyse og Afregning
  Alléen 15
  4180 Sorø

Du kan også få dispensation på andre måder

Du kan også få dispensation fra tolkegebyret på andre måder.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.02.19
Opdateret
14.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Tolkebistand
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk