Søg
 

Strejke: Hvad betyder det for dig?

Patienter kan få deres tid udsat, efter medlemmer af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen, og derfor går i strejke fra natten til lørdag d. 19. juni 2021.

Strejke fra lørdag 19. juni kl. 00.00

Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til forligsinstitutionens mæglingsforslag. Dermed begynder den varslede strejke lørdag 19. juni kl. 00.00.

Der er cirka 300 sygeplejersker i Region Sjælland, som er udtaget til strejke. Strejken rammer kun udvalgte afdelinger.

Hvem kan blive berørt af strejken

Du kan blive berørt, hvis du har tid til en operation eller ambulant behandling, der ikke er livs- og førlighedstruet. Vi skriver til dig, hvis din tid bliver udsat.

Besked om udsættelse kommer typisk med 3 dages varsel. Vi udskyder ikke længere tider før end højest nødvendigt.dskyder ikke længere tider før end højest nødvendigt.

Disse afdelinger er berørt af strejken

Sygeplejerskerne arbejder på følgende afdelinger, som altså fortsat har et nødberedskab:  

Slagelse Sygehus
 • ​Anæstesiafsnit, Operationsafsnit, Opvågningsafsnit og Sterilcentral.
 • Ambulatorie for Mave-Tarm Kirurgisk
 • Ambulatorium for Ortopædkirurgi.
 • Afsnit for Mave-Tarmsygdomme og Fælles ambulatorium for Mave-Tarm og Reumatologi.
 • Ambulatorie for Hjertesygdomme, Afdeling for Hormon- og Multisygdomme og Ambulatorie for Hormon- og Multisygdomme.
 • Afsnit for Geriatri G1 og G2, Fælles ambulatorie for Neurologi, Geriatri og hukommelsesklinik.
 • Ambulatorie for Gynækologi.
 • Administrative stab.
Næstved Sygehus
 • ​Sengeafsnit og ambulatorie for ortopædkirurgi
 • Sammedagskirurgisk afsnit
 

Aftale på sygehuset: Du får besked, hvis din aftale bliver udsat

Du får besked i e-Boks eller pr. telefon, hvis din tid bliver udsat.
 
Har du ikke fået besked om andet, skal du møde op til aftalt tid. Størstedelen af behandlingerne gennemføres som planlagt.
 
Tjek gerne din e-Boks en ekstra gang, hvis du har en tid på ovenstående afdelinger.
 

Opgørelse af udskudt aktivitet uge 26

Tal for udskudt aktivitet på sygehusene opgøres bagudrettet for den seneste uge.

Opgørelserne laves på ugebasis fra mandag til søndag og offentliggøres hver onsdag kl. 13.

Udskudte kontakter

Antal kontakter udskudt grundet strejke på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
 
Aktivitet (Opdateret 21/7/21) Uge 28 Total
Antal ambulante kontakter udskudt grundet strejke
239 1​362​
Antal kirurgiske indgreb udskudt grundet strejke, inkl. skopier og andre mindre kirurgiske indgreb
104 ​​597​​
Antal patienter omvisiteret til private tilbud (opgøres på regionsniveau)
619 2884
​Antallet af færdigbehandlede patienter indlagt på opgørelsestidspunktet (opgjort mandag eftermiddag) 4 22​
Tekniske afgrænsninger og bemærkninger
 • Opgørelser laves på regionsniveau - ønsker du opgørelser på sygehusniveau, kan du skrive til presse@regionsjaelland.dk.
 • Antallet af udsættelser opgøres som aktivitet, der skulle have fundet sted i pågældende uge og ikke udsættelser for ugen (ugerne) efter.
 • Der vil være et overlap mellem antallet er kirurgiske indgreb og antal ambulante kontakter.
 • Der vil være nyhenviste patienter, som får en senere fremmødetid grundet strejken. De vil ikke fremgå af opgørelserne, da de ikke har en aftale, som udskydes.
 • Der kan være ”dubletter”, da samme patientforløb kan indeholde flere kontakter. Hver kontakt vil tælle med.
 
 
 
Oprettet
15.06.21
Opdateret
21.07.21
Link til denne side: