Søg
 

Strejke: Hvad betyder det for dig?

Strejken er slut, men du kan blive berørt. Se her, hvilke afdelinger, der er berørt.

Strejken er slut, men du kan blive berørt, hvis du har tid til en operation eller ambulant behandling, der ikke er livs- og førlighedstruet. Vi skriver til dig, hvis din tid bliver udsat.

Besked om udsættelse kommer typisk med tre dages varsel. Vi udskyder ikke længere tider før end højest nødvendigt.

Aftale på sygehuset: Du får besked, hvis din aftale bliver udsat

Du får besked i e-Boks eller pr. telefon, hvis din tid bliver udsat.

Har du ikke fået besked om andet, skal du møde op til aftalt tid. Størstedelen af behandlingerne gennemføres som planlagt.

Tjek gerne din e-Boks en ekstra gang, hvis du har en tid på ovenstående afdelinger.

Opgørelse af udskudt aktivitet

Tal for udskudt aktivitet på sygehusene opgøres bagudrettet for den seneste uge.

Opgørelserne laves på ugebasis fra mandag til søndag og offentliggøres hver onsdag kl. 13.
 
 

Udskudte kontakter

Antal kontakter udskudt grundet strejke i Region Sjælland.
 
Aktivitet
Uge 34,pr. 1/09/21
NSR HOL SUH NFS GAR PSYK UGE34 Total
Antal ambulante kontakter udskudt grundet strejke (*)
2​49 1 312 17 ​579 3524​
Antal kirurgiske indgreb udskudt grundet strejke, inkl. skopier og andre mindre kirurgiske indgreb
149 30 91 49     ​​319 1614
Antal patienter omvisiteret til private tilbud (opgøres på regionsniveau)
532 6277
​Antallet af færdigbehandlede patienter indlagt på opgørelsestidspunktet (opgjort mandag eftermiddag) 3 2     1 7 64

Forklaring: NSR=Næstved, Slagelse og Ringsted, HOL=Holbæk, SUH= Sjællands Universitetshospital, NFS=Nykøbing Falster Sygehus, GAR=Garantiklinik, PSYK=Psykiatrien

* Heraf 367 operationer, som er aflyst i perioden, men hvor dato for operationen ved strejkens start ikke var fastsat. Disse ville have været blevet opereret på regionens sygehuse, men bliver nu sendt videre til operation i privat regi.


Tekniske afgrænsninger og bemærkninger
  • Total er opgørelsen for hele strejkeperioden
  • Antallet af udsættelser opgøres som aktivitet, der skulle have fundet sted i pågældende uge og ikke udsættelser for ugen (ugerne) efter.
  • Der vil være et overlap mellem antallet er kirurgiske indgreb og antal ambulante kontakter.
  • Der vil være nyhenviste patienter, som får en senere fremmødetid grundet strejken. De vil ikke fremgå af opgørelserne, da de ikke har en aftale, som udskydes.
  • Der kan være ”dubletter”, da samme patientforløb kan indeholde flere kontakter. Hver kontakt vil tælle med.
​​​​​​
Oprettet
15.06.21
Opdateret
02.09.21
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk