Søg
 

Involvering af dig som patient

Region Sjælland sætter fokus på den kvalitet du oplever og på at dit perspektiv bliver inddraget systematisk i det daglige.

Patienten som partner

Med patienten som partner vil Region Sjælland styrke patientens mulighed for at deltage aktivt i sin egen behandling.

Brugerinddragelse i Region Sjælland

Region Sjælland sætter fokus på den kvalitet patienterne oplever. Patienternes perspektiv skal inddrages systematisk i det daglige arbejde.

Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende kan du hjælpe sundhedsvæsenet ved at indberette hændelser, hvor noget er gået galt.

Patientinddragelsesudvalg 2019-2023 i Region Sjælland

I forsommeren 2014 blev Region Sjællands Patientinddragelsesudvalg nedsat i henhold til Sundhedsloven § 204, stk. 4.

Værktøjskasse for brugerinddragelse

Region Sjælland har udarbejdet en værktøjskasse for henholdsvis organisatorisk og individuel brugerinddragelse, der kan understøtte den fremadrettede brugerinddragelse i Region Sjælland.

Puljemidler til øget brugerinddragelse i Region Sjælland

I 2012 afsatte Region Sjælland puljemidler til projekter, der satte fokus på øget brugerinddragelse i regionen.

Oprettet
24.04.12
Opdateret
16.02.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00