Søg
 

Puljemidler til øget brugerinddragelse i Region Sjælland

I 2012 afsatte Region Sjælland puljemidler til projekter, der satte fokus på øget brugerinddragelse i regionen.

De somatiske sygehuse samt psykiatrien havde muligheden for at søge om puljemidler til øget brugerinddragelse.

Projekter der blev tildelt puljemidler i 2012 (pdf)

Evaluering af projekterne

Medicinsk afdeling, Slagelse: ”Inddragelse af patienters og pårørendes perspektiv i udvikling og evaluering af metode til øget inddragelse i beslutninger om pleje og behandling”

Gynækologisk/ obstetrisk afdeling – medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus: ”I skyggen af LUP – et projekt med fokus på patientkommentarer”

Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus: ”Patientens oplevelse af kvaliteten under indlæggelsen i Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus”

Enheden for brugerstyret psykiatri: ”Pilotprojekt om brugertilfredshed vedrørende brugerinddragelse i den kliniske hverdag i psykiatrien”

Klinisk Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde: ”Kræftpatientens oplevelse af et ambulant forløb”

Yderligere information

Se Regions Sjællands værktøjskasse for brugerinddragelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.10.12
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk