Søg
 

Patientinddragelsesudvalg 2019-2023 i Region Sjælland

I forsommeren 2014 blev Region Sjællands Patientinddragelsesudvalg nedsat i henhold til Sundhedsloven § 204, stk. 4.

Patientinddragelsesudvalget skal bidrage til at styrke brugerperspektivet på sundhedsvæsenet med et særlig fokus på det sammenhængende patientforløb mellem hospitaler, praksissektoren og kommunale tilbud.
 
Udvalget skal inddrages systematisk i drøftelser af emner, der ligger inden for praksisplanerne for almen praksis og sundhedskoordinationsudvalgets emner.
 
Patientinddragelsesudvalget skal også inddrages i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen og sundhedsaftalen.
 
Patientinddragelsesudvalget består af syv medlemmer, der repræsenterer Regionsældrerådet, Ældresagen, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer.
 
Danske Patienter:​
  • Birgit Parkdal, Alzheimerforeningen
  • Lise Landgren, Danmarks Lungeforening
Danske Handicaporganisationer:
  • Per Harvøe, Landsforeningen SIND
  • Henrik Kjølby, ADHD foreningen
  • Irene Jensen, Scleroseforeningen
Ældrerådet i Region Sjælland:
  • Per Frandsen
Ældresagen:
  • Ragnhild Lindsø

Formand er Lise Landgren fra Danmarks Lungeforening.

Kontakt til Patientinddragelsesudvalget kan ske via mail til liselandgren@mail.dk

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.06.15
Opdateret
25.02.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk