Søg
 

Patienten som partner

Med patienten som partner vil Region Sjælland styrke patientens mulighed for at deltage aktivt i sin egen behandling.​​​​

Patienten som partner

Vi har udarbejdet en vision, der skal styrke patientens rolle i egen behandling. Vi kalder den for:

Patient, pårørende og sundhedsvæsen  - et stærkt og udviklende partnerskab

Du kan hente visionen for patienten som partner her (pdf)

Visionen fokuserer på:

  • At øge patientens muligheder for selv at indgå aktivt i behandlingen.
  • At klæde det sundhedsfaglige personale på til at involvere patienterne og de pårørende.
  • At gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, så det bliver lettere at blive behandlet på sygehuset.

Visionen er vedtaget af Regionsrådet

For at understøtte arbejdet med visionen er der udviklet en strategi, der skal sætte retningen for arbejdet.

Download og læs strategien "Fra vision til strategi" (pdf) 


Et fokus i hverdagen - og i det politiske arbejde
 
Implementering af visionen Patienten som partner sker dels via alle politiske udvalg inden for sundhedsområdet, særligt Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Sygehusenes Behandlingstilbud, dels via de mange regionale og lokale initiativer inden for rammen af Patienten som Partner, herunder initiativer under Sundhedsaftalen.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.09.13
Opdateret
30.06.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk