Søg
 

Brugerinddragelse i Region Sjælland

Region Sjælland sætter fokus på den kvalitet patienterne oplever. Patienternes perspektiv skal inddrages systematisk i det daglige arbejde.

Region Sjælland har et ønske om at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet. De skabes bedst, hvis man tager udgangspunkt i brugernes behov. Brugerne har nemlig en værdifuld viden om deres samlede forløb.

Brugerne skal inddrages aktivt i egne forløb og i udviklingen af ydelserne i sundhedsvæsenet. Med brugere forstås både patient, borger, pårørende eller anden relevant bruger.

Brugerne er eksperter i egne oplevelser, behov og interesser. De besidder dermed en vigtig viden i forhold til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, som skal tage udgangspunkt i det, der giver værdi for brugerne.

I første halvår af 2015 var 8 afdelinger fordelt på sygehusene på tværs af regionen med i en fælles indsats. Vi spurgte patienter og pårørende fra de 8 afdelinger om, hvad de synes, vi skal interessere os for at udvikle. Metoden sikrer, at vi sætter ind på de områder, som patienter og pårørende synes er væsentlige for oplevelsen af god kvalitet. 

Region Sjælland har besluttet at videreføre feedbackmøder og efterfølgende workshops som tilbud til afdelinger, der ønsker hjælp til at involvere patienter, pårørende og personale i identifikation af – og udvikling af løsninger på – forskellige problemområder i afdelingerne.

Sygehusene/Afdelingerne tilbydes mulighed for, at få direkte feedback fra deres patienter og dermed konkret viden om deres patienters oplevelser, ønsker og behov. Feedbackmødet kan tilpasses de behov og patientgrupper, der er på den enkelte afdeling.

Læs mere om feedbackmøder i pjecen: "Feedbackmøde og idéudviklingsworkshop"

Læs om forløbet i foråret 2015 i notatet "Fra patienthistorie til konkret indsats" (pdf) eller i evalueringsrapporten: "Evalueringsrapport - Sammen opnår vi mere" (pdf) 

Kontakt: patientsompartner@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.08.13
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk