Søg
 

Transport: Regler for patientbefordring

Find regler for transport og dækning af udgifter til transport til og fra sygehuset i forbindelse med undersøgelse og behandling.  

Der er mange regler i forbindelse med befordring, og de er komplicerede. I det nedenstående forklarer vi de vigtigste regler.

Region Sjællands erfaring er, at mange patienter og pårørende har spørgsmål, selv om de har læst reglerne på denne side, i vores folder Befordring: Regler om transport til og fra sygehuset (pdf)​, eller andet skriftligt materiale. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Befordringsservice. Find telefonnummer og telefontider, til højre på denne side. 

Generelt om befordring

Du har ret til fri befordring med ambulance eller særligt køretøj til og fra sygehuset, hvis din tilstand gør det nødvendigt ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Det er personalet på sygehuset eller din praktiserende læge, der vurderer, om dit helbred giver dig ret til befordring.


Se en video om regler omkring kørsel til og fra sygehuset

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=2f707e7538e000e619bc15f93aeda240&source=embed&photo%5fid=12179336">

Hvornår kan du få befordring?

Region Sjælland sørger altid for befordring, hvis du har brug for en ambulance eller særligt sygekøretøj (liggende kørsel eller liftbus).

Region Sjælland sørger også for befordring til og fra behandling på et sygehus, hvis:

Din tilstand, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, udelukker befordring med offentlige transportmidler, samtidig med at du opfylder et af nedenstående punkter:

 • Du modtager pension efter de sociale pensionslove
 • Afstanden til eller fra sygehuset overstiger 50 km hver vej
 • Du er i forbindelse med behandling indkaldes til videre ambulant behandling eller hjemsendes midlertidigt af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende

Hvis ikke du opfylder kravene for befordring kan du måske få udbetalt godtgørelse.


Godtgørelse

I nogle tilfælde kan du få godtgjort transportudgifter. Der gælder særlige regler for pensionister.


Hvornår kan du få godtgørelse?

Du søger selv for befordring og Region Sjælland udbetaler godtgørelse:

 • Hvis du ud fra en sundhedsfaglig vurdering, kan klare befordring med offentlige transportmidler.
 • Hvis afstanden mellem sygehus og din bopæl er over 50 km hver vej.
 • Hvis udgiften overstiger *104 kr.
 • Hvis udgiften for pensionister overstiger *44 kr. 

Hvordan udregnes godtgørelsen?

Er du berettiget til godtgørelse udregnes denne efter www.rejseplanen.dk under hensyntagen til "billig"-dage. Ved kilometer godtgørelse bruge www.krak.dk, korteste rute. 


Hvornår kan du ikke få befordring eller godtgørelse?

Region Sjælland sørger ikke for befordring og betaler ikke godtgørelse, hvis du skal til og fra:

 • Lægevagten.
 • Behandling i lægens private konsultation – også selv om den er beliggende på et sygehus.
 • Praktiserende læge eller speciallæge, tandlæge, fysioterapeut eller lignende.
 • Genoptræning (også på et sygehus).

I ovenstående tilfælde skal du kontakte din kommune for yderligere information om befordring.


Befordring og godtgørelse ved frit og udvidet frit sygehusvalg og samarbejdssygehuse

Der er også begrænsninger i Region Sjællands muligheder for at transportere dig eller udbetale godtgørelse, hvis du:

 • Benytter dig af frit eller udvidet frit sygehusvalg.
 • Skal behandles på et af Region Sjællands samarbejdssygehuse. Det kan være et sygehus i en anden region (fx Rigshospitalet og Odense Universitetshospital).

Frit og udvidet frit sygehusvalg
Du skal selv sørge for kørslen, men du kan få refunderet den del af udgifterne, som Region Sjælland skulle betale til dig, hvis du blev behandlet på det sygehus, som regionen ville have henvist dig til.

Det forudsætter dog, at du i øvrigt er berettiget til kørsel eller godtgørelse, se også skemaet: Har du ret til​ befordring?​

Godtgørelsen kan aldrig overstige dine faktiske kørselsudgifter.

Samarbejdssygehuse
Region Sjælland har aftaler med sygehusene i andre regioner og private hospitaler.

Hvis du bliver henvist til behandling hos et af dem, er du omfattet af de samme regler, som hvis du er henvist til et af Region Sjællands egne sygehuse.

Vær opmærksom på, at det kun gælder de behandlinger, hvor Region Sjælland har samarbejdsaftaler.


Øvrige regler

Kørsel i egen bil, færge og bro
Hvis du har ret til befordring eller godtgørelse og du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du få betalt godtgørelse for kørsel i egen bil efter statens laveste takst samt færge eller broafgift. Det kræver dog en sundhedsfaglig udtalelse fra den afdeling, der behandler dig.
Taksten for kørsel i egen bil, følger statens laveste takst jævnfør Cirkulære om satsregulering af tjenesterejser, bilag 1, §14 almindelig godkendt kørsel.

Du kan søge tilskud befordring.regionsjaelland.dk

Ledsager
Hvis du har ret til befordring eller godtgørelse, yder Region Sjælland befordring eller godtgørelse til én ledsager, hvis det ud fra en sundhedsfaglig vurdering er nødvendigt at have en ledsager med. Én forælder til et barn under 18 år kan altid følge barnet til og fra sygehusbehandling. Hvis du bliver indlagt på sygehuset, skal din ledsager selv sørge for og betale for hjemtransporten.

Takster og grænser
Region Sjælland kan kun betale godtgørelse, når udgiften tur/retur overstiger *104 kr. i alt. For pensionister, når udgiften overstiger *44 kr. i alt. Den godtgørelse, der udbetales, følger taksten på det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Udbetaling til din NEM-konto
Når Befordringsservice har behandlet ansøgningen, bliver godtgørelsen overført til din NEM-Konto, hvis du er berettiget til godtgørelse.


Hvis du vil klage

Vi anbefaler, at du altid får en uddybende forklaring af Befordringsservice først, fordi reglerne er komplicerede.

Hvis du alligevel vil klage, skal du sende din klage til Befordringsservice. Hvis Befordringsservice fastholder sin afgørelse, sender Befordringsservice din klage videre til Styrelsen for Patien​tklager​, der behandler klagen. Styrelsen for patientklager skal have din klage senest fire uger efter afslaget.

* Priser er oplyst i 2022-niveau og
reguleres hvert år den 1. januar.
Aktuel pris kan ses på hjemmesiden
www.regionsjaelland.dk/befordring

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.02.12
Opdateret
26.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Befordringsservice
Herlufvænge 14 A
4700 Næstved
Tlf. 70 15 35 15Kontoret har åbent:
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-12
Torsdag 8-15
Fredag 9-15


 


 
Lukket: 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag, 1. maj, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag samt 24., 25., 26. og 31. december.

 

 Til og fra Sygehuset

 

 
Ny folder om patientbus under udarbejdelse. Vi forventer den er klar i midten af november. ​

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk