Søg
 

Særligt for pensionister

Hvis du er pensionist, sørger Region Sjælland for din befordring eller udbetaler godtgørelse for transport til og fra sygehuset. Der er dog undtagelser.

​Du er pensionist, hvis du modtager pension efter de sociale love. Det vil sige hvis du er folkepensionist eller invalidepensionist.

Efterlønnere og borgere, der modtager tjenestemandspension, betragtes ikke som pensionister.

Hvis du er pensionist, sørger Region Sjælland for din befordring, hvis din tilstand, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Hvis den sundhedsfaglige vurdering ikke udelukker befordring med offentlige transportmidler kan du få godtgørelse. Der er dog undtagelser.

Godtgørelse

Region Sjælland må kun yde godtgørelse for dine udgifter, når udgiften for pensionister tur/retur overstiger 43​ kr. i alt.

Frit sygehusvalg

Hvis du som pensionist benytter dig af frit eller udvidet frit sygehusvalg, skal du selv sørge for transporten.

Du kan dog få refunderet den del af udgiften, som Region Sjælland skulle betale til dig, hvis du blev behandlet på det sygehus, som regionen ville have henvist dig til.

Det forudsætter, at du i øvrigt er berettiget til kørsel eller godtgørelse, se også skemaet: Har du ret til befordring? 

Godtgørelsen kan aldrig overstige dine faktiske kørselsudgifter.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til, så kontakt Befordringsservice.

Udover de særlige regler for pensionister, har pensionister naturligvis de samme rettigheder som andre patienter.

Læs mere om generelle rettigheder og regler.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.10.13
Opdateret
21.12.18
Link til denne side:

Befordringsservice

Tlf. 70 15 35 15
Præhospitalt Center,
Fælledvej 1
4200 Slagelse

Kontoret har åbent:

Mandag kl. 8-16
Tirsdag kl. 8-16
Onsdag kl. 8-14
Torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-16


 


Spørgsmål om befordringsgodtgørelse skal ske:

 
Mandag kl. 10-14
Tirsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14
Fredag kl. 10-12
​​
 

 Til og fra sygehuset

 

Ny folder om patientbus under udarbejdelse. Vi forventer den er klar i midten af november. ​