Søg
 

Patientbefordring under COVID-19: Movia Flextrafik og patientbusserne

Hvordan fungerer kørsel med patienter under COVID-19? Du kan her læse mere om kravene til kørslen og dig som passager, og hvilke muligheder du har for kørsel.

Region Sjælland har sammen med Movia Flextrafik udarbejdet retningslinjer for kørsel med patienter.
 
Retningslinjerne for kørsel følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 
Retningslinjerne handler blandt andet om:
 • Hvor mange passagerer, der må være i bilerne
 • Krav til hygiejne og brug af værnemidler
 • Krav til rengøring af bilerne

Du kan herunder læse mere om kravene til kørslen og dig som passager, og hvilke muligheder du har for kørsel.

Hvor mange må der være i bilerne?

Antallet af passagerer afhænger af bilens størrelse. Du vil kunne opleve, at der enten er andre patienter med i bilen, eller at det kun er dig.

Retningslinjerne for antallet af patienter i hver bil er udarbejdet, så Sundhedsstyrelsens anbefaling om 1 meter mellem personer og placering af ansigterne i samme retning i videst muligt omfang overholdes.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være situationer, hvor det ikke altid er muligt at sikre mindst 1 meters afstand i siddende transport på bagsædet af almindelige personbiler. Der måles fra næsetip til næsetip.

I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.

Er du syg eller formoder du, at du er smittet med covid-19, er det vigtigt, du fortæller dette ved bestillingen af din patientbefordring, så du ikke bliver befordret i en bil sammen med andre, som dermed kan blive udsat for smitte.

Krav til hygiejne og brug af værnemidler

Der skal i alle biler være håndsprit til chaufføren. Det er også et krav, at chaufføren holder god håndhygiejne i løbet af arbejdsdagen.

God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus og andre former for smitte, eksempelvis forskellige typer af influenza med videre.

Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med fælles berøringsflader med andre passagerer. Du anbefales at medbringe og anvende håndsprit, inden du tager plads i bilen, og når du forlader bilen igen.

FAQ til kunderne om brug af mundbind/visir i flextrafik

Regeringen har med virkning fra lørdag den 22. august 2020 indført krav om mundbind eller visir i al kollektive transport, herunder alle former for flextrafik. Nedenfor besvares en række spørgsmål til, hvordan du skal håndtere kravet som kunde. Du kan læse Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. her. 
 
Er det et krav, at jeg anvender mundbind eller visir i flextrafik?

Ja. Det er et krav, at alle rejsende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir. Der gælder dog undtagelser fra kravet, som beskrevet nedenfor. 
 
Skal jeg selv have mundbind eller visir med?

Ja. Du skal selv medbringe mundbind eller visir samt også gerne håndsprit. Hvis du ikke har et mundbind med, kan du få et udleveret gratis af chaufføren. 
 
Hvornår skal jeg bære mundbind eller visir?

Du skal selv tage mundbind eller visir på inden du møder chaufføren og senest inden du stiger ind i bilen. Kravet om mundbind eller visir gælder ind til du er steget ud af bilen igen.

Er nogen undtaget for kravet om mundbind eller visir?
 
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer under 12 år samt rejsende med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. De relevante undtagelser for kravet gælder også for chaufførerne.
 
Skal jeg dokumentere, at jeg er undtaget for kravet om mundbind/visir?
 
Nej. Det er ikke et formelt krav, at du kan dokumentere, at du er undtaget for kravet om at bære mundbind eller visir.
 
Må jeg fjerne mundbindet eller visiret, hvis jeg skal have noget vand eller andet?
 
Ja. Du kan fjerne dit mundbind eller visir helt eller delvist, hvis du har en anerkendelsesværdig årsag til det. I forhold til din kørsel med flextrafik vil det primært gælde: 
 
 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke. 
 • Under indtagelse af medicin. 
 • Under samtale med personer, der mundaflæser. 
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 
Er det et krav, at chaufførerne bærer mundbind eller visir?
Ja, det er også et krav, at chaufførerne bærer mundbind eller visir, medmindre de opholder sig i et aflukket rum, hvortil det alene er ansatte, der har adgang.
 
Chaufføren kan dog fjerne mundbind eller visir midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med chaufførens mulighed for udsyn. Herudover gælder de generelle undtagelser for kravet om at bære mundbind samt de anerkendelsesværdige årsager for kortvarigt at tage mundbindet af også for chaufførerne. 
 
Kan jeg blive nægtet adgang til at køre med flextrafik, hvis jeg ikke bærer mundbind eller visir?
 
Ja. Der er et krav, at du benytter mundbind eller visir, medmindre du er undtaget. 
 
Kan en chauffør kræve, at jeg bruger mundbind eller kan jeg kræve, at en chauffør eller andre passagerer bruger mundbind?
 
Ja. Med mindre chaufføren eller en anden passager er undtaget for kravet om at bære mundbind eller visir, eller benytter sig af en anerkendelsesværdig årsag til kortvarigt at fjerne mundbindet eller visiret. Det kan medføre bortvisning, hvis en passager uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 
 
Hvordan skal jeg bortskaffe mit mundbind?
 
Brugte mundbind skal bortskaffes med det samme i en skraldespand eller i en medbragt pose.
Brugte mundbind må ikke efterlades i bilerne.
Chaufførerne må ikke dele deres egen affaldspose med passagererne.
 
Må chaufføren hjælpe mig med at få et mundbind på?
Nej. Chaufføren må ikke hjælpe dig med at påføre dig dit mundbind eller visir. Men du skal bære mundbind eller visir, medmindre du er undtaget fra kravet.
 
Kan jeg vælge ikke at køre med, hvis chaufføren eller andre passagerer ikke har mundbind på?
 
Ja. Du vælger selv om du ønsker at køre med.
I flextur, plustur og flexhandicap kommer du til at betale for turen, hvis du ikke vil med i en bil eller står af undervejs, hvis årsagen er, at anden passager eller chaufføren ikke bærer mundbind, fordi de er undtaget for kravet.
 
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har et mundbind eller visir, og chaufføren ikke har flere mundbind?
 
Hvis du ikke bærer mundbind eller visir kan du blive bortvist, medmindre du er undtaget for kravet. 
 
Hvor mange mundbind kan jeg få udleveret?
 
Du bør altid selv medbringe mundbind og håndsprit. Hvis du ikke selv har et mundbind med kan du få udleveret et mundbind pr. tur, medmindre det bliver nødvendigt at udskifte det udleverede mundbind undervejs, fx hvis det går i stykker, bliver vådt eller snavset.
 
Hvilke krav er der til selve mundbindet eller visiret?
 
Ved mundbind forstås et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
 
Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Krav til rengøring

Chaufføren skal rengøre bilen hver dag med særlig fokus på rengøring af kontaktpunkter.

Rengøringen sker i henhold til retningslinjer fra Statens Serum Institut.

Solokørsel til udsatte patienter

Det er fortsat muligt at bestille solokørsel, hvis du er udsat og i særlig risikogruppe for smitte eller har andre behov, som nødvendiggør solokørsel.

Det er din behandlende afdeling, der vurderer, om solokørsel er sundhedsfagligt nødvendigt for dig. Derfor skal du kontakte din behandlende afdeling, hvis du mener, du fortsat har behov for solokørsel.

Det er fortsat muligt at bestille solokørsel, hvis du er udsat og i risikogruppe for smitte, og hvis det vurderes sundhedsfagligt nødvendigt.

Grundet de skærpede krav til antal personer i bilerne og den daglige rengøring, vil der være færre patienter, der kan tilbydes solokørsel end tidligere.

Det kan derfor betyde, at selvom du tidligere har fået tilbudt solokørsel, kan det med de ændrede retningslinjer måske ikke længere tilbydes netop dig.

Du anbefales at medbringe og anvende håndsprit til hånddesinfektion, inden der tages plads i bilen, og når bilen forlades. Du kan også anvende mundbind.

Befordring for patienter med formodet eller påvist covid-smitte

Kan du ikke selv komme til og fra sygehusbehandling eller til og fra test for formodet COVID-19 har du ret til siddende patientbefordring.

Region Sjællands Befordringsservice har i samarbejde med Movia Flextrafik etableret siddende patientbefordring til patienter med kendt eller mistænkt COVID-19.

Befordringen er til de patienter, som ¬ikke kan befordre sig selv til/fra sygehusbehandling og derfor har ret til en siddende patientbefordring.

Sådan udføres befordringen af patienten med kendt eller mistænkt COVID-19:

 • Befordringen udføres som solo-kørsel
 • De anvendte biler er liftbiler
 • Der kan kun medtages ledsager på disse ture, hvis det er vurderet sundhedsfagligt nødvendigt fra den behandlende afdeling
 • Patienten kan medbringe almindeligt forekomne hjælpemidler på lige fod med øvrige patientbefordringer
 • Patienten skal sidde bagi liftbilen og må ikke anvende forsæde for at skabe så stor afstand som muligt til chauffør
 • Hvis patienten er kørestolsbruger, og skal sidde i stolen under hele transporten, sker det på den bagerste kørestolsplads i bilen
 • Patienten afspritter hænder og tager mundbind på i forbindelse med befordringen. Mundbindet skal beholdes på under hele transporten.
 • Chauffør anvender handsker og afspritter hænder samt rengør bilen efter hver patientbefordring

Se endvidere pjece, som er udarbejdet til vejledning af chaufførerne

Flextrafik og patientbusserne er en af del af den infrastruktur, som vi gerne vil opretholde i samfundet – også under en corona-epidemi

Det vil vi, så dem, der har brug for at komme på hospitalet, stadig kan blive transporteret derhen.

 • Det er stadig muligt at medtage en ledsager, hvis der er en sundhedsfaglig vurdering af, at det er nødvendigt.
 • I vores patentbusser har vi også nedsat kapaciteten betragteligt for at sikre rette afstand. Det betyder, at der kun sidder én patient på hvert sæde i busserne. Det gør sig også gældende, hvis man har ledsager med, med mindre det er et barn, som har brug for, at forælderen sidder på samme sæde som barnet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.20
Opdateret
25.08.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Befordringsservice
Præhospitalt Center
Ringstedgade 61, etage 13
4700 Næstved
Tlf. 70 15 35 15