Søg
 

FAQ

Hyppige spørgsmål og svar

​​

Hvor mange timer om ugen binder jeg mig for som frivillig?

Vagternes længde kan variere, men ligger typisk på 2-4 timer. Nogle steder har du én vagt om ugen, andre steder kan det fx være hver 14. dag eller én gang om måneden. Kontakt din lokale frivillighedskoordinator for at høre nærmere om mulighederne.

Hvor gammel skal jeg være, for at blive frivillig?

Du skal normalt være over 18 år.

Hvor længe binder jeg mig, hvis jeg gerne vil være frivillig?

Vi foretrækker, at du som minimum kan afsætte tid til at være frivillig i seks måneder, da der er en del oplæring i starten. Det vil også give dig et mere fuldstændigt indtryk af hvad opgaven indebærer.

Hvad hvis jeg ikke kan komme en dag jeg har vagt?

Ved opstart vil du af din lokale aktivitetsleder blive informeret om hvem du melder afbud til i tilfælde af sygdom, eller hvis du på anden vis bliver forhindret. 

Er jeg tilknyttet flere afdelinger, eller kun én?

De fleste bliver tilknyttet én afdeling pr. vagt. Hvis du ønsker at være frivillig på flere afdelinger, er der mulighed for det på de fleste sygehuse. Det afhænger af hvor mange timer om ugen, du ønsker at være patientstøtte og om du kan påtage dig en ekstra vagt.

Hvad forventer afdelingen af mig?

Du vil inden opstart blive informeret om dine opgaver og 
For at forventningsafstemme tages der en samtale med afdelingen inden opstart som patientstøtte. Som udgangspunkt yder du social og praktisk støtte og medmenneskelig omsorg for patienter. Det kan være fx samtale, spille spil, læse højt m.v., altid med udgangspunkt i patientens behov og ønske.

Hvordan skaber jeg kontakt til patienten?

Du kan starte med at præsentere dig, give en gratis avis eller skifte blomstervand hvis det ønskes. Du skal have god menneskeforståelse og fornemme om patienten ønsker kontakten. En ny patientstøtte får introduktion, så der får du nogle tips.

Hvem spørger jeg, hvis der er noget, jeg er usikker på?

I starten vil du gå på vagt sammen med en anden frivillig, som du kan spørge til råds. Du kan også spørge din aktivitetsleder eller en medarbejder på afdelingen, afhængig af hvad det drejer sig om.

Skal jeg fortælle personalet, det som patienterne betror mig?

Nej, som patientstøtte har du tavshedspligt, både i forhold til hvad patienter og personale fortæller dig. 
Hvis patienter beder dig om hjælp til at fortælle noget videre, må du selvfølgelig godt det.

Er der som patientstøtte noget jeg ikke må, i forhold til patienterne?

Patientstøtter må ikke yde behandling og pleje. Er du det mindste i tvivl, så spørg personalet. Indgå altid i dialog med personalet ved aktiviteter, du påtænker at gennemføre - fx en gåtur. 

Hvor går grænsen for hvad jeg må gøre? (fx i tilfælde af, at en patient falder om)

Patientstøtter må ikke indgå i behandling og pleje, som patienter lovmæssigt har krav på. Sker der noget uventet/kritisk, skal personalet tilkaldes.
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.07.21
Opdateret
12.07.22
Link til denne side:
Andre sider under Samarbejdet
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk