Søg
 

Hvad laver frivillige i Region Sjælland?

De frivilliges bidrag spænder vidt. På siden finder du en række eksempler på indsatser. Vi kan desværre ikke nævne alle indsatser her.

Du kan finde mere om det lokale samarbejde med frivillige på det enkelte sygehus her. Det følgende er blot et udpluk af eksempler på konkrete samarbejder. 

På sygehusene i Holbæk, Nykøbing Falster, Næstved og Slagelse Sygehuse samt Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge, er der Røde Kors Patientstøtter på forskellige afdelinger. Patientstøtterne yder støtte og nærvær - oftest i forbindelse med en samtale - til de indlagt patienter.

I forhallen på Næstved Sygehus, kan man på hverdage  møde frivillige fra forskellige patientforeninger i INFO-stedet. De kan fx hjælpe med, at finde information om deres egen eller andre patientforeninger.

På flere sygehuse er der frivillige i guidefunktioner. Og på Holbæk Sygehuse har frivillige en værtsfunktion i akutmodtagelsen, hvor de hjælper med at få patienter og pårørende til at føle sig bedst muligt tilpas.

I takt med at der opnås flere erfaringer med inddragelse af frivillige afprøves der løbende nye tilbud, som indarbejdes i frivilligordningerne. Eksempler på dette er fx Danmarks første café for syge børn på Næstved Sygehus og et samarbejde med Røde Kors Nørklere om at lave babyhuer til nyfødte på Sjællands Universitetshospital.

I Psykiatrien arbejdes der hovedsageligt med frivillighed i landsindsatsen EN AF OS, som arbejder for at bryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom (www.en-af-os.dk). Der arbejdes desuden på at få igangsat nogle pilotprojekter med frivillige, som på forskelligvis kan være med til at støtte patienter og pårørende på de psykiatriske afdelinger.

Der er ansat frivillighedskoordinatorer på samtlige fire somatiske sygehuse og i Psykiatrien, ligesom der er frivillige på samtlige fem sygehuse. For nogen af disse er arbejdet som frivillighedskoordinator deres hovedbeskæftigelse – for andre er det en af flere funktioner.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.07.15
Opdateret
21.09.20
Link til denne side:


 

Kontaktperson

Chefkonsulent
Margit Rasmussen  
mr@regionsjaelland.dk
tlf. 57 87 56 05
 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø


Send os en mail