Søg
 

Frivillighedskoordinatorer

Der er ansat frivillighedskoordinatorer til hvert sygehus. Frivillighedskoordinatoren er den lokale brobygger mellem professionelle og frivillige.

 I koordinatorens funktion ligger bl.a.:​

  • Kontaktperson og koordinator i forhold til det lokale, frivillige arbejde – både internt på sygehuset og eksternt til foreninger og samarbejdspartner
  • Rekruttering af frivillige til lokale samarbejder samt opslag af lokale ønsker til samarbejder​
  • Koordinering og udarbejdelse af lokal kommunikation – intern og ekstern
  • Rådgivning og vejledning ledere, medarbejdere og frivillige omkring det frivillige arbejde og samarbejdet mellem frivillige og ansatte
  • Facilitering af opstart, herunder nødvendig formalisering, af lokale samarbejder mellem fx sygehusafdelinger og frivillige.

Frivillighedskoordinatorerne indgår i et netværk på tværs af sygehusene. Netværket drives af den centrale tovholder på frivillighedsområdet. Tovholderen er ansat i Kvalitet og Udvikling.

Find kontaktoplysninger på din lokale frivillighedskoordinator her.

Oprettet
03.07.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side: