Søg
 

Praktiske værktøjer

På de følgende sider kan du finde fælles værktøjer til samarbejdet mellem frivillige og sygehusene i Regionen. Du skal være opmærksom på, at værktøjerne godt kan være tilpasset lokalt. De vil dog altid tage udgangspunkt i værktøjerne på disse sider.

​Det politiske grundlag er afsættet for sygehusenes samarbejde med frivillige. Der er endvidere på nationalt plan formuleret en række spilleregler for samarbejdet mellem offentlige arbejdspladser og frivillige. Spillereglerne skal efterleves i det konkrete samarbejde. Du kan finde spillereglerne her.

Nedenfor kan du finde væsentlige og konkrete værktøjer eller input til samarbejdet.  

Attester

Inden en person kan starte som frivillig, skal det afklares, hvorvidt der skal indhentes straffeattest og børneattest.

Forsikring

Det er vigtigt at være opmærksom på, forsikringsspørgsmål i forbindelse med det frivillige arbejde. Du bør altid tale med din lokale frivillighedskoordinator om dette.

Samarbejdsaftale

Det er vigtigt at få afstemt forventninger, inden et samarbejde går i gang. Det kan gøres i forbindelse med, at der laves en egentlig samarbejdsaftale.

FAQ

Hyppige spørgsmål og svar

Oprettet
03.07.15
Opdateret
04.06.19
Link til denne side:


 

Kontaktperson

Chefkonsulent
Margit Rasmussen
mr@regionsjaelland.dk
 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø


Send os en mail