Søg
 

Forsikring

Det er vigtigt at være opmærksom på, forsikringsspørgsmål i forbindelse med det frivillige arbejde.
Du bør altid tale med din lokale frivillighedskoordinator om dette.

Det er vigtigt, at du har afklaret dine forsikringsforhold, inden du starter som frivillig. Du bør tale med din lokale frivillighedskoordinator og/eller din forening samt dit eget forsikringsselskab om dette. Hvorvidt du er dækket, hvis uheldet er ude, afhænger af din funktion, din "arbejdsgiver" og den konkrete hændelse, der førte til uheldet.

Der er to typer af forsikringer, som kan være relevant for dig som frivillig:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Ulykkes- og ansvarsforsikring

Arbejdsskadeforsikring
Personer, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde er arbejdsskadesikret på lige fod med personer, der udfører lønnet arbejde. Det følger af § 2 i lov om arbejdsskadesikring, som medtager ulønnet arbejde. Arbejdsgiveren kan være en virksomhed eller en forening. Ved tilskadekomst som følge af frivilligt arbejde, vil du som frivillig være berettiget til erstatning efter lovens regler på lige fod med personer, der kommer til skade under lønnet arbejde.

Det er dog en forudsætning, at der er tale om arbejde i en arbejdsgivers tjeneste og at det frivillige arbejde ikke anses for en social humanitær aktivitet (der ikke kan sidestilles med arbejde i Arbejdsskadeforsikringslovens forstand).

Ulykkes- og ansvarsforsikring
Under udførelsen af nogle former for frivilligt arbejde, kan du risikere at pådrage dig en skade, der ikke nødvendigvis vil være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Hvis du udfører frivilligt arbejde, der ikke er dækket af arbejdsskadeforsikring, kan du være dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring.

Regionen må ikke tegne en sådan forsikring for frivillige på sygehusene, du skal derfor sikre dig, at du er dækket enten gennem din forening eller af din private forsikring.

Du kan finde flere oplysninger om forsikringer og frivilligt arbejde på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.07.15
Opdateret
11.09.18
Link til denne side:
Andre sider under Praktiske værktøjer


Kontakt din lokale frivillighedskoordinator

Du finder os her.