Søg
 

FAQ

Hyppige spørgsmål og svar

Hvor mange timer om ugen, binder jeg mig for som frivillig?

Vagternes længde kan variere, men ligger typisk på 2 - 4 timer. Nogle steder har man én vagt om ugen, andre steder kan det fx være hver 14. dag eller én gang om måneden. Kontakt den lokale frivillighedskoordinator for at høre nærmere om mulighederne.

Hvor gammel skal jeg være, for at blive frivillig?

Du skal normalt være over 18 år.

Hvor længe binder jeg mig, hvis jeg gerne vil være frivillig?

Vi foretrækker, at du som minimum kan afsætte tid til at være frivillig i 6 måneder, da der er en del oplæring i starten.

Hvad hvis jeg ikke kan komme, en dag jeg har vagt?

Du har en aftale med din lokale aktivitetskoordinator om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg eller på anden vis er forhindret.

Er jeg tilknyttet flere afdelinger, eller kun én?

De fleste bliver tilknyttet én afdeling. Hvis du ønsker at være frivillig på flere afdelinger, er der mulighed for det. Det afhænger af hvor mange timer om ugen, du ønsker at være patientstøtte.

Hvad forventer afdelingen af mig?

For at forventningsafstemme tages der en samtale med afdelingen inden opstart som patientstøtte . Som udgangspunkt yder du social og praktisk støtte og medmenneskelig omsorg for patienter. Det kan være fx samtale, spille spil, læse højt m.v.. Altid med udgangspunkt i patientens behov og ønske.

Hvordan skaber jeg kontakt til patienten?

Du kan starte med at præsentere dig, give en gratis avis eller skifte blomstervand hvis det ønskes. Det er afhængigt af patienten og du skal fornemme dig lidt frem. En ny patientstøtte får introduktion, så der får du nogle tips.

Hvem spørger jeg, hvis der er noget, jeg er usikker på?

Kontaktpersonen på afdelingen er oftest afdelingssygeplejersken. Hvis hun ikke er ledig, kan du tage kontakt til det øvrige personale.

Skal jeg fortælle personalet, det som patienterne betror mig?

Nej, som patientstøtte har du tavshedspligt, både i forhold til hvad patienter og personale fortæller dig. Hvis patienter beder dig om hjælp til at fortælle noget videre, må du selvfølgelig godt det.

Er der som patientstøtte noget jeg ikke må, i forhold til patienterne?

Patientstøtter må ikke yde behandling og pleje. Er du det mindste i tvivl, så spørg personalet. Indgå altid i dialog med personalet ved aktiviteter, du påtænker at gennemføre - fx en gåtur. 

Hvor går grænsen for hvad jeg må gøre? (fx i tilfælde af, at en patient falder om)

Patientstøtter må ikke indgå i behandling og pleje, som patienter lovmæssigt har krav på. Sker der noget uventet/kritisk, skal personalet tilkaldes.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.07.15
Opdateret
05.12.17
Link til denne side:
Andre sider under Praktiske værktøjer
 

 Visitkortvælger