Søg
 

Tilskud til sundhedsbehandling i EU og EØS-lande

Du kan i visse tilfælde få refunderet udgifter til sundheds- og tandbehandling i udlandet.

Kort

Den 1. januar 2014 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Det betyder, at regninger for visse sundhedsbehandlinger i et andet EU/EØS-land kan indsendes til bopælsregionen eller din bopælskommune ved ønske om refusion. Der ydes tilskud efter de samme takster, som hvis behandlingen var foregået i Danmark. 

Regionen behandler følgende sager, hvor der ydes tilskud til:

 • Briller til børn under 16 år
 • Ernæringspræparater
 • Almenlægehjælp (planlagt) til gr. 1 og 2-sikrede , herunder patientrettet forebyggelse. Herunder forebyggende helbredsundersøgelser til børn under den undervisningspligtige alder.
 • Kiropraktisk behandling
 • Fysioterapeutbehandling (der skal medsendes kopi af gældende henvisning)
 • Fodterapeutisk behandling (der skal medsendes kopi af gældende henvisning)
 • Psykologbehandling (der skal medsendes kopi af gældende henvisning)
 • Speciallægehjælp til gr. 1 og 2 sikrede (der skal medsendes kopi af gældende henvisning, dog ikke for behandling hos øre- og øjenlæger)
 • Tandbehandling
 • Tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens syndrom
 • Regionstandpleje

Sådan søger du om refusion

Regninger​ sendes til:

Via eBoks til Det Nære Sundhedsvæsen. 

Eller til:
Region Sjælland
Det Nære Sundhedsvæsen  
Alleen 15
4180 Sorø  

De betalte regninger, i tydelig kopi, vedlagt kopi af en eventuel lægehenvisning fremsendes.

Det skal fremgå, at regningen er betalt, og der skal være påført tydeligt cpr-nummer. Ved børn under 18 år påføres ligeledes forældrenes cpr-nummer.

En regning må på indsendelsestidspunktet ikke være mere end 3 år gammel i henhold til Lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven)

Der skal være en erklæring fra ansøger, at der ikke allerede er helt eller delvist ydet offentligt tilskud.

Ved spørgsmål, kan du kontakte Det Nære Sundhedsvæsen, Praksisenheden på mail: dnsv@regionsjaelland.dk​  eller tlf. 57 87 56 00. 

Sådan får du svar:

Når sagen er behandlet, får du brev fra regionen (i din eBoks).

Den indsendte regning samt kopi af refusionsskema vedlægges retur. Du skal selv videresende regningen og refusionsskemaet til ”danmark”.

Pengene sættes ind på din nem-konto, der er tilknyttet dit cpr-nummer. 

Din bopælskommune behandler følgende sager, hvor der ydes tilskud til:

 • Børne- og ungdomstandpleje
 • Støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader
 • Vederlagsfri fysioterapi
 • Vederlagsfri genoptræning udenfor sygehusregi
 • Hjemmesygepleje
 • Sundhedsfaglig behandling for alkoholmisbrug
 • Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
 • Lægelig behandling for stofmisbrug
 • Forebyggelse og sundhedsfremme, jf. sundhedsloven §119, stk. 3

Sundhedsstyrelsen behandler sager, hvor der ydes tilskud til medicin – lægemidler købt i et andet EU/EØS land, se mere her.

Vær opmærksom på, at gruppe 1-sikrede i mange tilfælde skal have henvisning fra egen læge, for at kunne få udbetalt tilskud.

Læs mere om forskellen på gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede.  

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler følgende sager, hvor der ydes tilskud til:

 • Akut lægehjælp

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler sager om refusion ved udgifter til behandling i et EU/EØS-land og Schweiz ved besøg hos læge, hvor du har fået en regning:

Læs mere på Sundhedss​tyrelsens​ hjemmeside​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.12
Opdateret
11.02.20
Link til denne side:
Andre sider under Sygesikringen
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Oversigtslinks

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk