Søg
 

Tværsektoriel kompetenceudvikling

 

Undervisning om KOL

KOL kompetencecenter tilbyder undervisning om KOL-relaterede emner og om styrkelse af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde til borgere med KOL.

Tværsektoriel kompetenceudvikling i geriatri

Det tværsektorielle kompetenceudviklingskursus i geriatri har fokus på både det tværsektorielle samarbejde og geriatri.

Sundhedspædagogisk Uddannelse

Et fælles uddannelsesforløb for ansatte på regionens sygehuse og kommuner giver mulighed for indsigt i hinandens hverdag og videndeling omkring undervisningserfaring. Deltagerne får et øget kendskab til og forstår hinandens hverdagspraksis og udfordringer

Formidling af Sundhedsaftalen

På denne side ligger der materiale til formidling af sundhedsaftalen. Materialet kan bruges af ledere og sundhedsaftalens ambassadørnetværk.

Oprettet
21.11.19
Opdateret
14.01.20
Link til denne side:


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø