Søg
 

Sundhedspædagogisk Uddannelse 2023

Et fælles uddannelsesforløb for ansatte på Region Sjællands sygehuse og kommuner.

Der er stadig ledige pladser på dette hold.

Målgruppe

Medarbejdere, der allerede nu underviser - eller står for at skulle undervise - på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland. 
 
Målgruppen består typisk af sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, læger, ergoterapeuter, socialrådgivere mv. Uddannelsen er for både undervisere på regionens sygehuse og for undervisere i kommunerne.

Det fælles uddannelsesforløb giver mulighed for indsigt i hinandens hverdag, faglig videndeling og videndeling omkring undervisningserfaring.
 

Formål

At deltagerne tilegner sig de sundhedspædagogiske kompetencer, der gør undervisere i stand til at undervise efter Region Sjællands ”Principper for en sundhedspædagogik” i praksis.
 
De sundhedspædagogiske principper bygger på en høj grad af deltagerinvolvering og medinddragelse af deltagerne på patientuddannelserne, hvilket skal være med til at sikre, at borgere med kronisk eller langvarig sygdom tilegner sig både viden, handlekompetencer og selvindsigt under patientuddannelsesforløbet. 
En sådan tilgang forventes at styrke borgernes evne til egenomsorg og tiltro til at kunne håndtere et liv med kronisk sygdom i et aktivt samspil med pårørende og sundhedsprofessionelle.
 

Indhold

Uddannelsen bygger på en eksemplarisk tilgang. Dette indebærer, at al undervisning skal kunne overføres til deltagernes egen undervisningspraksis på patientuddannelserne. Fx skal måden, som teori og viden formidles på, inspirere til måder, hvorpå viden kan formidles på patientuddannelser. 

De forskellige øvelser på uddannelsen skal ses som eksempel på, hvordan man kan arbejde med forskellige øvelser på patientuddannelserne. Måden at arbejde med hjemmeopgaver på skal kunne overføres på patientuddannelserne osv. Underviserne vil underbygge denne pædagogiske tilgang ved at italesætte begrundelser for valg af metoder for vidensformidling, øvelser mv.

På modulerne præsenteres teorier og metoder, der kan øge forståelsen for mennesker med kronisk eller langvarig sygdom, øge kendskabet til metoder om, hvordan man kan tilrettelægge og styre undervisningsforløb, hvordan man kan bruge samtalen som metode til udvikling osv. Uddannelsesforløbet giver også mulighed for at øve nogle af disse metoder. 
 

Datoer​

Forløbet har en varighed på ca. 5 mdr. fordelt på 5 moduler af én dags varighed. Modul 1 og 2 ligger på to sammenhængende dage.

Modul 1
Tirsdag d. 24. januar 
Modul 2
Onsdag d. 25. januar 
Modul 3
Onsdag d. 8. marts 
Modul 4
Onsdag d. 26. april 
Modul 5
Onsdag d. 14. juni​ 
 

Sted

Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø.
 

Tid

Alle moduler varer fra kl. 8.30 - 16.00. 
 
 

Pris

Hvis du er ansat på ét af Region Sjællands sygehuse er forløbet gratis, da det finansieres af Det Nære Sundhedsvæsen, og anses som en del af organisationens kompetenceudvikling.

Deltagere fra kommunerne skal betale 7.400 kr. eksklusiv moms. Dette beløb dækker undervisning på kursets 5 moduler inklusiv forplejning.
 

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til raag@regionsjaelland.dk med følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Profession
  • Arbejdsmail
  • Arbejdstlf.nr.
  • Arbejdsadresse
  • Nærmeste leders navn og mailadresse
  • EAN og CVR-nummer
Der er plads til 24 deltagere pr. hold og det er ”først til mølle”- princippet, der er gældende. Pladserne plejer at blive fyldt hurtigt op.

Hvis du ikke får en plads på dette hold, er det muligt at blive skrevet på venteliste til næste hold. 
 

Spørgsmål

Kontakt Randi Aagesen på: raag@regionsjaelland.dk eller 25 60 34 70.​​
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.02.20
Opdateret
21.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk