Søg
 

Værktøjskassen

Her finder du forløbsbeskrivelser, flowcharts og aftaler, der kan hjælpe dig til at få indsigt og overblik i patientforløb.I Værktøjskassen har vi lagt alle de aftaler, forløbsbeskrivelser og flowcharts, som kan støtte dig, når du samarbejder på tværs af sygehus eller psykiatri, kommune og almen praksis.

Værktøjskassen er dynamisk og kan løbende tilrettes, når der opstår behov for nye værktøjer eller tilpasning af eksisterende. Det sker som hidtil i samarbejde mellem relevante aktører fra kommuner, syghuse og praktiserende læger.

De hyppigst brugte termer, begreber og definitioner i Sundhedsaftalen finder du på denne liste.
 

Forløbsbeskrivelser og flowdiagrammer

KortOgGodt

Har du brug for noget konkret, KortOgGodt, om indlæggelser, udskrivelser, ambulante besøg, genoptræning og rehabilitering, finder du den her.

Aftaler om indlæggelser og udskrivelser

​Herunder finder du forløbsbeskrivelser og flowdiagrammer (værktøjer), der beskriver handlinger, arbejdsgange og ansvar omkring indlæggelser og udskrivelser (stationære forløb).

Ambulante forløb

Herunder finder du forløbsbeskrivelser og flowdiagrammer (værktøjer), der beskriver handlinger, arbejdsgange og ansvar omkring ambulante og akut-ambulante forløb.

Genoptræning og rehabilitering

Herunder finder du forløbsbeskrivelser og flowdiagrammer (værktøjer), der beskriver handlinger, arbejdsgange og ansvar omkring genoptræning og rehabilitering.

Gravide, nyfødte og børn

Herunder finder du forløbsbeskrivelser og flowdiagrammer (værktøjer), der beskriver handlinger, arbejdsgange og ansvar omkring indlæggelser og udskrivelser (stationære forløb).

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

​Herunder finder du forløbsbeskrivelser og flowdiagrammer (værktøjer), der beskriver handlinger, arbejdsgange og ansvar omkring hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Aktindsigt, samtykke og værgemål

Her kan du orientere dig om samtykke til videregivelse af oplysninger, aktindsigt i patientjournaler samt grundlaget for værgemål.

Borgere med særlige behov

Her finder du værktøjer der vedrører udredning, indlæggelse og udskrivelse af borgere med særlige behov.

Indsatser på det palliative område

Her på siden kan du læse mere om den tværsektorielle gruppens arbejde under sundhedsaftalen. Siden er under udarbejdelse.

Palliation

Her på siden kan du læse mere om den tværsektorielle gruppens arbejde under sundhedsaftalen. Siden er under udarbejdelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.01.15
Opdateret
20.02.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk