Søg
 

Værktøjskassen

Sundhedsaftalens værktøjskasse udgør de værktøjer, der understøtter, at den nye sundhedsaftales værdier og mål omsættes til handling i hverdagen.
Værktøjskassen er en del af sundhedsaftalen.En oversigt over værktøjskassens opbygning finder du i venstre side.

Numrene ud for de enkelte afsnit henviser til afsnittene i Sundhedsaftalens tekst. Her kan du læse mere om i hvilken sammenhæng, værktøjet er tænkt.

Værktøjskassen er handlingsanvisende. Det vil sige, at værktøjerne vejleder til, hvordan der skal handles i samarbejdet. Anvendelsen af værktøjer hviler på de grundlæggende forudsætninger i sundhedsaftalen: Fleksibilitet, differentiering og ressourcebevidsthed. Det stærke ledelsesmæssige fokus på implementering af sundhedsaftalen sikrer denne tilgang.

Nye arbejdsgange og ændrede prioriteringer bidrager til, at værktøjskassen samlet set ikke ændrer på serviceniveau, og derfor understøtter sundhedsaftalens mål om mere sundhed for de samme penge.

Værktøjskassen er dynamisk og kan løbende tilrettes, når der opstår behov for nye værktøjer eller tilpasning af eksisterende.

Nye værktøjer udvikles som hidtil i samarbejde med involvering af relevante aktører fra kommuner, syghuse og praktiserende læger.

Nye værktøjer og ændringer i eksisterende godkendes i Styregruppen for sundhedssamarbejdet (SAM). Se "Kommissorium for Styregruppen for Sundhedssamarbejde" her. Dette sker i en fast cyklus. 

Præciseringer af faglig karakter i eksisterende værktøjer behandles og godkendes i den faglige udviklingsgruppe for behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering (BOP). Se "Kommissorium for udviklingsgruppen for behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering".

Materiale

Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen i Region Sjælland. Du kan hente eller bestille al materialet her.

Oprettet
26.01.15
Opdateret
17.07.17
Link til denne side:

 

Send bestilling til Sundhedsaftalen


Ved bestilling bedes du oplyse:

  • Hvilket materiale, I ønsker.

  • Kontaktperson

  • Adresse, hvor materialet skal sendes

Vi vil gerne opfordre til, at I om muligt koordinerer internt, så vi kan begrænse udgifter til pakning og forsendelse.