Søg
 

Palliation

Her på siden kan du læse mere om den tværsektorielle gruppens arbejde under sundhedsaftalen.
Siden er under udarbejdelse.

Den Tværsektorielle Palliationsgruppe har siden 2016 arbejdet på at implementere de drifts- og udviklingsaktiviteter, der er beskrevet i Aftale for det Tværsektorielle Samarbejde i den Palliative Indsats i Region Sjælland og de 17 kommuner. 

Den palliative indsats er et meget bredt område, der berører alle med livstruende sygdomme og omhandler både basal palliation, rehabilitering og specialiseret palliation. 

Formålet med palliation er at lindre den lidelse, der fysisk, psykisk socialt eller åndeligt-eksistentielt kan være forbundet med at være ramt af livstruende sygdom. I gruppen sidder repræsentanter fra kommuner, sygehuse, almen praksis og hospice.

Indsatser på det palliative område

Tjekliste, der kan anvendes ved opfølgende og koordinerende hjemmebesøg for patienter med palliativt behov.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.02.18
Opdateret
23.11.20
Link til denne side:


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø