Søg
 

Aktindsigt, samtykke og værgemål

Her kan du orientere dig om samtykke til videregivelse af oplysninger, aktindsigt i patientjournaler samt grundlaget for værgemål.

Aktindsigt i patientjournaler

Her finder du Region Sjællands retningslinje om patienters ret til aktindsigt.

Hent retningslinjen her (Link til Region Sjællands dokumentportal)

Reglerne om adgang til patientjournaler findes i Sundhedsloven kapitel 8

Samtykke til videregivelse af oplysninger

Kommunikation mellem sygehus og kommune forudsætter som udgangspunkt, at borgeren har givet samtykke til at videregive oplysninger. Ønsker borgeren ikke, at kommunen underrettes ved udskrivningen, må sygehuset respektere borgerens ønske. Ved en uvarslet udskrivning, hvor sygehuset ikke har fået spurgt borgeren, kan helbredsoplysninger, der er nødvendige for den videre behandling, efter en konkret vurdering videregives, som det fremgår af Sundhedslovens § 41.

Du kan læse mere i Region Sjællands retningslinje om informeret samtykke.

Hent retningslinjen her (Link til Region Sjællands dokumentportal)

Værgemål


Der skal medvirke en værge, hvis en borger på grund af alvorligt svækket helbred ikke selv er i stand til at varetage sine egne interesser, og borgerens medvirken kræves som følge af lovgivning.

Du kan læse mere om "Værgemål" her (pdf)  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.01.15
Opdateret
30.12.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø