Søg
 

Indsatser på det palliative område

Her på siden kan du læse mere om den tværsektorielle gruppens arbejde under sundhedsaftalen.
Siden er under udarbejdelse.

Kortlægning af palliative tilbud i Region Sjælland


Gruppens hovedfokus er harmonisering af palliative tilbud i Region Sjælland. Gruppen har gennemført en tværsektoriel spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2015 til afdækning af den palliative indsats 2015. I undersøgelsen deltog en bred repræsentation fra alle sektorer og relevante faggrupper fra både medarbejder- og ledelsesniveau. Kortlægningen viste, at der ikke er viden om tilbud internt og eksternt i egen organisation, der mangler et fælles sprog omkring palliation og der er uens tilbud på tværs af kommuner og sygehuse på det basale og specialiserede område.

Kortlægning af palliative tilbud 2015

Aftale på det palliative område

Som en del af det videre arbejde på baggrund af undersøgelsens resultater, har gruppen udarbejdet en aftale på det basale og specialiserede niveau. Aftalen henvender sig til både medarbejder- og ledelsesniveau på det basale og specialiserede niveau. Formålet med aftalen er, at bidrage til forbedring af organisering af den palliative indsats , som første skridt hen imod en harmonisering af de palliative tilbud i Region Sjælland.

Aftaleomtværsektorieltsamarbejdeidenpalliativeindsats.pdfAftaleomtværsektorieltsamarbejdeidenpalliativeindsats.pdf

Aftalen har været i høring hen over sommeren 2016. En bred repræsentation fra alle sektorer og relevante faggrupper fra både medarbejder- og ledelsesniveau har indgivet høringssvar. 

Tværsektoriel kompetenceudvikling

Gruppen ønsker endvidere at styrke kompetenceopbygning hos og støtte til ressourcepersoner i kommunerne og sygehus, der har med palliationsområdet at gøre, og dermed imødekomme de nationale krav samt sundhedsaftalens målsætning på området. Der er søgt midler i Den tværsektorielle pulje til tværsektoriel kompetenceudvikling af personale på basisniveau inden for palliation for 2016. Der er planlagt 5 lokale temadage i efteråret. Igangværende indsatser og værktøjer såsom nyt e-læringsmateriale, nyt materiale på Helbredsprofilen.dk samt ressourcepersonsuddannelsen tænkes ind i temadagene.

Desuden vil gruppen understøtte den fortsatte implementering af forløbsprogrammet for palliation i forbindelse med kræft.

Samtale om tidlig indsats
Den tværsektorielle palliationsgruppe har i 2018 udviklet pjecen "Mine samtaler - til lindring og livskvalitet", som et borgerejet redskab til brug for damtale og tidlig indsats om palliation til borgere, når de får stillet en diagnose med en alvorlig sygdom.
Link til "Mine samtaler - till lindring og livskvalitet".

RUC har testet og afprøvet værktøjet "Mine samtler", og resultaterne fra forskningsprojektet præsenteres i evalueringen "Borgerstyrede samtaler til bedre palliative indsatser: realiteter og potentialer - en evaluering af "Mine samtaler - til lindring og livskvalitet".
Link til evalueringsrapport "Borgerstyrede samtaler for bedre palliative indsatser - realiteter og potentialer".

TILBAGE TIL SIDEN

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.04.16
Opdateret
15.10.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø