Søg
 

Borgere med særlige behov

Her finder du værktøjer der vedrører udredning, indlæggelse og udskrivelse af borgere med særlige behov.

 

Guide til planlægningskonference


Under indlæggelse og ved udskrivelse kan det være relevant at afholde en planlægningskonference mellem sygehuspersonalet og feks. den kommunale hjemmepleje. Her kan du blandt andet læse hvilket ansvar henholdsvis sygehuset har og kommunen har i forløbet samt hvordan en planlægningskonference kan forløbe ved behov for video-, telefonkonference eller fremmøde.  

Hent "Guide til planlægningskonference" (pdf)

Se også forløbsbeskrivelse for borgere med flere samtidige forløb - udvidet koordinering (pdf)

Borgere med behov for ledsagelse

Ved indlæggelse på sygehus af borgere med særlige behov, herunder beboere fra sociale botilbud, skal der altid ved indlæggelsen udformes en foreløbig aftale mellem botilbud og sygehus, om det forventede behov for bistand under indlæggelsen fra henholdsvis botilbud og sygehus. Nedenfor finder du retningslinjer og aftalearket.


 

 

Udredning af personer med mulige udviklingsforstyrrelser

Hvem gør hvad og har hvilket ansvar, når det omhandler sent eller ikke diagnosticerede borgere med mistanke om udviklingsforstyrrelser, fx autismespektrumforstyrrelser eller Aspergers syndrom?

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.01.15
Opdateret
23.11.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø