Søg
 

Opgavefordeling

Find samarbejdsaftalen for opgavefordeling og delegation, som beskriver, hvordan vi arbejder med dette.

Samarbejdsaftalen for opgaveoverdragelse og delegation.

En forudsætning for at arbejde ressourcebevidst og med patienten i forløb i fokus er, at vi har kendskab til hinandens rammer og forudsætninger. 

​Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse opgaver, der i dag varetages i en sektor (sygehus, kommunale sundhedssystem eller almen praksis), helt eller delvist kan varetages i en anden sektor, såvel ud fra hensynet til patientens forløb, som til at varetage opgaverne på laveste effektive omkostningsniveau. 

I disse tilfælde flyttes opgaverne planlagt og aftalt, så parterne har tid til planlægning. I et konkret forløb må aftaler om opgaveplacering ikke være til hinder for, at borgeren får et sammenhængende forløb.​

Læs mere i "Samarbejde om opgaveoverdragelse og delegation" (pdf)​

Oprettet
08.12.14
Opdateret
07.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk