Søg
 

Hvad er Sundhedsaftalen?

Sundhedsaftalen er indgået mellem de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Sjælland. Læs om vision og mål for samarbejdet, og hvordan vi vil omsætter dette i praksis.

446x200IPaper.jpg
Klik på billedet for at åbne som I-paper
Hent gældende Sundhedsaftale 2019-23 som pdf

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indeholder visionen med det politiske sundhedssamarbejde, de aftalte politiske mål med mere.  

Regionen og kommunernes fælles målsætning med aftalen er at styrke deres samarbejde indenfor områderne: 

  • Fælles om borgernes livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse - sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

Disse fire målsætninger medvirker til, at aftalen skal leve op til de nationale mål:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

Den gældende sundhedsaftale trådte i kraft 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen understøttes af en værktøjskasse, der indeholder konkrete aftaler om det daglige sundhedssamarbejde mellem regionen og de 17 kommuner samt konkrete værktøjer (kommunikationsformularer, tjeklister, procedurebeskrivelser, etc.) til støtte i det daglige samarbejde.

Læs om processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftalen 2019-23

Sundhedsaftalen 2015-2018

Den tidligere sundhedsaftale for 2015-18 var gældende fra januar 2015.

Kvalitet og udviklingsprojekter

På denne side finder du oplysninger om de fælles aktiviteter, vi sætter i gang. Siden udvikles løbende.

Forskning

Forskning i det tværsektorielle samarbejde er en af indsatserne i sundhedsaftalen. De konkrete initiativer vil blive lagt på denne side i takt med, at de sættes i gang.

Sundhedsaftalen 2015-2018

Fælles om bedre sundhed er visionen for samarbejdet på sundhedsområdet. Her er aftalen, hvor du kan læse om vision og mål, og hvordan der arbejdes med de områderne

Oprettet
08.12.14
Opdateret
07.09.22
Link til denne side:


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Send bestilling til Sundhedsaftalen
Ved bestilling bedes du oplyse:
  • Hvilket materiale, I ønsker.
  • Kontaktperson
  • Adresse, hvor materialet skal sendes
Vi vil gerne opfordre til, at I om muligt koordinerer internt, så vi kan begrænse udgifter til pakning og forsendelse. 
 

Hent eller bestil materiale her

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk