Søg
 

Hvad er Sundhedsaftalen?

Sundhedsaftalen er indgået mellem de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Sjælland.

I Sundhedsaftalen kan du læse om vision og mål for samarbejdet, og hvordan vi vil omsætter dette i praksis.

446x200IPaper.jpg
Klik på billedet for at åbne som I-paper 

Eller hent Sundhedsaftalen 2019-23 som pdf
Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indeholder visionen med det politiske sundhedssamarbejde, de aftalte politiske mål m.v.  

Regionen og kommunernes fælles målsætning med aftalen er at styrke deres samarbejde indenfor områderne: 

  • FÆLLES OM BORGERENS LIVSUDFORDRINGER
  • TRYGHED OG MESTRING I EGET HJEM
  • EFFEKTIV FOREBYGGELSE – SUNDE BORGERE
  • MENTAL SUNDHED OG PSYKISK TRIVSEL
Disse fire målsætninger medvirker til, at aftalen skal leve op til de nationale mål:
  • BEDRE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB
  • STYRKET INDSATS FOR KRONIKERE OG ÆLDRE PATIENTER
  • FLERE SUNDE LEVEÅR

Den gældende sundhedsaftale trådte i kraft 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen understøttes af en værktøjskasse, der indeholder konkrete aftaler om det daglige sundhedssamarbejde mellem regionen og de 17 kommuner samt konkrete værktøjer (kommunikationsformularer, tjeklister, procedurebeskrivelser, etc.) til støtte i det daglige samarbejde.
Den tidligere sundhedsaftale, som har været gældende siden januar 2015 kan du finde nederst på siden.
 

 
 

Kvalitet og udviklingsprojekter

På denne side finder du oplysninger om de fælles aktiviteter, vi sætter i gang. Siden udvikles løbende.

Forskning

Forskning i det tværsektorielle samarbejde er en af indsatserne i sundhedsaftalen. De konkrete initiativer vil blive lagt på denne side i takt med, at de sættes i gang.

Økonomi og kapacitet

Mere sundhed for de samme penge er et af målene i sundhedsaftalesmarbejdet. En forudsætning for at arbejde ressourcebevidst er, at vi har kendskab til hinandens rammer og forudsætninger. Her finder du oplysninger om, hvordan vi arbejder med dette.

Sundhedsaftalen 2015-2018

Fælles om bedre sundhed er visionen for samarbejdet på sundhedsområdet. Her er aftalen, hvor du kan læse om vision og mål, og hvordan der arbejdes med de områderne

Sundhedsaftalen 2010-2014

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Oprettet
08.12.14
Opdateret
17.12.20
Link til denne side:


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Send bestilling til Sundhedsaftalen
Ved bestilling bedes du oplyse:
  • Hvilket materiale, I ønsker.
  • Kontaktperson
  • Adresse, hvor materialet skal sendes
Vi vil gerne opfordre til, at I om muligt koordinerer internt, så vi kan begrænse udgifter til pakning og forsendelse. 
 

Hent eller bestil materiale her