Søg
 

Fælles model for tværsektorielt samarbejde om de svage ældre

Den fælles model for tværsektorielt samarbejde om de svage ældre er udviklet under det satspuljefinansierede projekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre” 2016 – 2019. I projektet deltog tre sygehuse og syv kommuner.

​Den fælles model er baseret på et grundlæggende princip om valgfrihed til at tilvælge/fravælge elementer i overensstemmelse med lokale forhold.

Modellen består af fem elementer:

 

Modellen implementeres i hele Region Sjælland og alle 17 kommuner fra og med januar 2020.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.05.20
Opdateret
17.11.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk