Søg
 

Sundhedsaftalen 2015-2018

Fælles om bedre sundhed er visionen for samarbejdet på sundhedsområdet. Her er aftalen, hvor du kan læse om vision og mål, og hvordan der arbejdes med de områderne

                                                     
 
 Sundhedsaftane2015linktilipaper.jpg
 
 
 
 

Midtvejsevaluering 

Ved Sundhedsaftalens indgåelse blev det besluttet, at aftalen skulle følges løbende, og at der konkret skulle gennemføres en midtvejsevaluering af aftalen.

Denne midtvejsevaluering er nu gennemført.
 
Evalueringen består af følgende elementer:
 
  • 2. halvårsstatus for 2016:
    • ​Nationale data for området (stort sammenfald med regionale kvalitetsdata)
    • Status på Sundhedskoordinationsudvalgets 10 pejlemærker
    • Status på Sundhedsaftalens indsatsområder
  • Medarbejdernes evaluering af samarbejdet – survey
  • Borgenes oplevelse af samarbejdet – interview.
  • Evaluering af samarbejdsorganisationen
​Materialet, der ligger under sundhedsaftalen er ganske omfattende. Rapporten ’Midtvejsevaluering af sundhedsaftalen 2015-2018’ opsummerer rapporternes resultater set i forhold til sundhedsaftalens 10 pejlemærker. 
 

 
Oprettet
28.06.19
Opdateret
17.11.20
Link til denne side:


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk