Søg
 

Organisering af samarbejdet

​Her kan du få et overblik og læse om, hvordan samarbejdet i relation til sundhedsaftalen siden 2015 har været organiseret.

Der pågår et arbejde for at udvikle en ny struktur for organiseringen for Sundhedsaftalen 2019-23.

​​​​​Klik på organisationsdiagrammet. Ny version åbnes med link til de forskellige samarbejdsorganer.​​​​​​​​​​​

​​​​​

Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget er det politiske forum for det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Styregruppen for Sundhedssamarbejde

Styregruppen for sundhedssamarbejde (SAM) håndterer den overordnede styring og koordinering på administrativt niveau.

Tværgående samarbejdsfora

Formålet med de tværgående samarbejdsfora er, at sikre en overordnet regional implementering af sundhedsaftalen på områderne somatik, psykiatri og børneområdet - herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen.

Lokale samarbejdsfora

Formålet med lokale samarbejdsfora (Kommunale Samarbejdsfora) er, at sikre lokal implementering af Sundhedsaftalen samt sikre dialog med brugere lokalt

Afklaringsråd

Et afklaringsråd har til formål at afklare principielle problemstillinger på baggrund af aktuel uenighed om de forskellige sektorers ansvarsområder.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.14
Opdateret
23.11.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø