Søg
 

Styregruppen for Sundhedssamarbejde

Styregruppen for sundhedssamarbejde (SAM) håndterer den overordnede styring og koordinering på administrativt niveau. 

Styregruppen behandler sager af overordnet strategisk betydning for samarbejdet – af økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig karakter.

Styregruppen har ansvaret for at bringe sager i Sundhedskoordinationsudvalget.

SAM mødes 4​ gange årligt og består af 8 medlemmer fra hhv. region og kommuner samt tre medlemmer fra almen praksis. SAM vælger en fælles ledelse – en fra regionen og en fra ​kommunesiden – blandt sine medlemmer, som sammen udgør styregruppens forretningsudvalg.

 

Medlemmer af SAM

Region

 • Lone Lindsby (formand), Koncern​​direktør
 • Trine Hedegaard Holgersen, Direktør for Det Nære Sundhedsvæsen
 • Anne Hjortshøj Øster, Enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen
 • Lone Bjørklund, Vicedirektør Holbæk Sygehus
 • Dorthe Juul Lorenz, vicedirektør, Psykiatrien
 • Susanne Lønborg Friis, Vicedirektør Roskilde og Køge sygehuse
 • Inge Paamejer, Vicedirektør Nykøbing F. Sygehus
 • Anne Grethe Larsen, Vicedirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Kommuner

 • Claus Thykjær (næstformand), Kommunaldirektør, Greve Kommune
 • Søren S. Kjær, Kommunaldirektør, Sorø Kommune
 • Jacob Bigum Lundberg, Forvaltningdirektør, Næstved Kommune
 • Mette Olander, Direktør, Velfærdsforvaltingen, Køge kommune
 • Kristina Koch Sloth, Vicekommunaldirektør, Lejre Kommune
 • Torben Greve. Direktør, Odsherred Kommune
 • Thomas de Richelieu, Direktør, Lolland Kommune
 • Allan Ruders, Direktør, Guldborgsund Kommune
Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

 • Johan Reventlow
 • Leah Lett
 • Peter Wied

Sekretariat

 • Jesper Bøjer Jensen, Chefkonsulent, KKR Sjælland
 • Henrik Eilsø, Det fælleskommunale sundhedssekretariat
 • Lisbeth Broberg, Det fælleskommunale sundhedssekretariat
 • Lasse Gregers Nielsen, Konsulent PLO
 • Dorthe Fischer Mathiesen, Sekretariatschef, Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.02.15
Opdateret
15.01.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87