Søg
 

Lokale samarbejdsfora

Formålet med lokale samarbejdsfora (Kommunale Samarbejdsfora) er, at sikre lokal implementering af Sundhedsaftalen samt sikre dialog med brugere lokalt

Lokale samarbejdsfora - Kommunale Samarbejdsfora for:

Opgaver

​Sikre lokal implementering af aftalen, herunder samarbejdet om:

 • ​Borgerforløb

 • Patientsikkerhed

 • Forløbsprogrammer

 • IT, kommunikation og tilgængelighed

 • Drøfte og søge løsninger på problemstillinger i det løbende samarbejde

 • Opfølgning på kvalitetsudvikling, herunder gennemførelse af årlige, tværsektorielle audits

 • Organisering af lokal tværsektoriel kompetenceudvikling

 • Indgå i tværsektorielle projekter

 • Opfølgning på kapacitet og ændringer i opgaveløsning, herunder drøftelse af konsekvenser for samarbejdsparter

 • Indgåelse af lokale aftaler om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (omfatter et sygehus, samarbejdende kommuner og praktiserende læger)

 • Udviklingsinitiativer, herunder spredning og implementering

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.02.15
Opdateret
12.08.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø