Søg
 

Udviklingsgrupper

Udviklingsgrupper drøfter fagspecifikke udfordringer og anbefaler udviklingstiltag til Styregruppen for Sundhedssamarbejde (SAM).

Tre faste udviklingsgrupper er nedsat under sundhedsaftalen. Her kan du finde medlemsliste på grupperne:

Udviklingsgrupperne har​ følgende opgaver:

  • ​Følge området i sundhedsaftalen, herunder understøtte realisering af implementerings- og handleplanen for aftalen
  • Bidrage med input til Styregruppens strategiske drøftelser om udvikling af området

Læs mere om ​gruppernes opgaver og formål i kommissorierne i højre side.

Hver gruppe består af 4-5 regionale, 4-5 kommunale og 1-2 medlemmer fra almen praksis. Medlemmer i udviklingsgrupperne opdateres i foråret.​

Grupperne har reference til Styregruppen for sundhedssamarbejde. Formandskabet mødes én gang årligt med styregruppen for at gøre status for arbejde og drøfte udviklingspotentiale i gruppernes arbejde.


 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.12.14
Opdateret
14.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø