Søg
 

Afklaringsråd

Et afklaringsråd har til formål at afklare principielle problemstillinger på baggrund af aktuel uenighed om de forskellige sektorers ansvarsområder.

​Tre afklaringsråd er nedsat under sundhedsaftalen inden for følgende områder:

 • Behandling og pleje (herunder)
  • Aftaler om indlæggelse og udskrivelse
  • Ambulante forløb
  • Borgere med særlige behov
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Hjælpemidler og behandlingsredskaber  
Afklaringsrådenes kommissorie og medlemmer:
Hvert afklaringsråd består af en regional og en kommunal repræsentant, der på baggrund af​ tæt dialog træffer beslutninger om fortolkning af sundhedsaftalen.
 
Behandling og pleje
 
 • Charlotte Larsen, Holbæk​ Kommune
 • Anne Grethe Larsen, Næstved, Ringsted, Slagelse Sygehuse
 
Genoptræning og rehabilitering
 
 • Jette Stobbe Olesen, Kalundborg Kommune
 • Signe Lind Mortensen, Nykøbing Falster Sygehus
 
Hjælpemidler og behandlingsredskaber
 
 • Therese Gjerde Jensen, Slagelse kommune
 • Lisbeth Schrøder, Næstved, Ringsted, Slagelse Sygehuse
 
 

Afklaringsrådene har reference til Styregruppen ​for sundhedssamarbejde. Afklaringsrådene har til opgave at:

 
 • ​Rådgive om fortolkning af aftalen, som skal sikre, at eventuel tvivl om fortolkning af aftalens indhold ikke går ud over borgeren. Rådgivningen sker med udgangspunkt i relevant lovgivning. Beslutninger træffes hurtigt og i enighed. Ved uenighed kan udvalget bede SAM behandle sagen.

Afklaringsrådene afgørelser kan findes her​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.02.15
Opdateret
02.06.22
Link til denne side:


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Ved sag til afklaringsrådene:
 
Hent Caseskema (rtf)
 - gem på din egen pc, udfyld og send det med mail til mailen herunder
 
 
 

 Kontakt ‭[1]‬

 
Afklaringsrådene
Det nære sundhedsvæsen
Enhed Kvalitetsudvikling og sammenhæng
Team tværsektorielt samarbejde
Alleen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk