Søg
 

Afklaringsråd

Et afklaringsråd har til formål at afklare principielle problemstillinger på baggrund af aktuel uenighed om de forskellige sektorers ansvarsområder.

Fire afklaringsråd er nedsat under sundhedsaftalen inden for følgende områder:

 • Behandling og pleje (herunder)
  • Aftaler om indlæggelse og udskrivelse
  • Ambulante forløb
  • Borgere med særlige behov
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Hjælpemidler og behandlingsredskaber  
Afklaringsrådenes kommissorie og medlemmer:
Hvert afklaringsråd består af en regional og en kommunal repræsentant, der på baggrund af​ tæt dialog træffer beslutninger om fortolkning af sundhedsaftalen.
 
Behandling og pleje
 
 • Maiken Ruder, Køge Kommune
 • Anne Grethe Larsen, Næstved, Ringsted, Slagelse Sygehuse
 
Genoptræning og rehabilitering
 
 • Bibi Asklund, Solrød Kommune
 • Signe Lind Mortensen, Nykøbing Falster Sygehus
 
Hjælpemidler og behandlæingsredskaber
 
 • Therese Gjerde Jensen, Slagelse kommune
 • Lisbeth Schrøder, Næstved, Ringsted, Slagelse Sygehuse
 
 

Afklaringsrådene har reference til Styregruppen ​for sundhedssamarbejde. Afklaringsrådene har til opgave at:

 
 • ​Rådgive om fortolkning af aftalen, som skal sikre, at eventuel tvivl om fortolkning af aftalens indhold ikke går ud over borgeren. Rådgivningen sker med udgangspunkt i relevant lovgivning. Beslutninger træffes hurtigt og i enighed. Ved uenighed kan udvalget bede SAM behandle sagen.

Afklaringsrådene afgørelser kan findes her​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.02.15
Opdateret
07.12.20
Link til denne side:


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Ved sag til afklaringsrådene:
 
Hent Caseskema (rtf)
 - gem på din egen pc, udfyld og send det med mail til mailen herunder
 
 
 

 Kontakt ‭[1]‬

 
Afklaringsrådene
Det nære sundhedsvæsen
Enhed Kvalitetsudvikling og sammenhæng
Team tværsektorielt samarbejde
Alleen 15
4180 Sorø