Søg
 

Rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Her kan du finde værktøjer til forløbsprogram for rehabilitering og palliation for mennesker med kræft. Værktøjerne skal understøtte kvalitet i den faglige indsats og koordineringen af indsatsen tværfagligt og tværsektorielt.

Forløbsprogrammet rehabilitering og palliation for mennesker med kræft er udarbejdet og udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2012. Revideret forløbsprogram forventes medio 2018.06.12. Forløbsprogrammet skal bidrage til at sikre kvaliteten af den faglige indsats og koordineringen af indsatsen tværfagligt og tværsektorielt. 


Region Sjælland har udarbejdet en implementeringsplan for ovenfornævnte forløbsprogram fra Sundhedsstyrelsen. 

Publikationen indeholder anbefalinger til initiativer på sygehuse, i almen praksis og i kommuner samt en række tværgående initiativer i forhold til koordination, kompetenceudvikling og samarbejde. Implementeringsplanen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland den 5. december 2013.

Til implementeringsplanen er ydermere udarbejdet et spørgeskema til behovsvurdering og vejledning til brug af samtaleskema, samt flowchart for rehabilitering og palliotion ved generel kræft (se dokumenterne nedenfor).

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.01.15
Opdateret
23.11.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 


Forløbsprogrammer
Det nære sundhedsvæsen
Enhed Kvalitetsudvikling og sammenhæng
Team tværsektorielt samarbejde
Alleen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk