Søg
 

Kroniske hjertesygdomme

Her finder du forløbsprogrammet for mennesker med kroniske hjertesygdomme, kontaktoplysninger, referater og kommissorie for den faglige følgegruppe.

Forløbsprogrammet for kronisk hjertesygdom er revideret i 2016. Programmet er gældende fra 1.1.2017. Hent programmet nedenfor.​

Forløbsprogram hjerte

En guide til Hjerte forløbsprogrammet (et flowdiagram) med links kan ses nedenfor.

Forløbsprogram hjerte flowdiagram

Medlemmer

  • Tovholder, Vibeke Bastrup, sundhedskonsulent, Faxe Kommune
  • Tovholder, Charlotte Helmark sygeplejerske og forløbskoordinator, SUH
  • Kristina Jensen, gruppeleder for sygeplejersker, Lejre Kommune
  • Minja Bette Tobiassen, konstitueret afdelingssygeplejerske, Holbæk Sygehus
  • Lars Juel Andersen, overlæge, SUH
  • Johan Reventlow, Praktiserende læge

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.06.17
Opdateret
07.05.20
Link til denne side:


Forløbsprogrammer
Det nære sundhedsvæsen
Enhed Kvalitetsudvikling og sammenhæng
Team tværsektorielt samarbejde
Alleen 15
4180 Sorø