Søg
 

Vejrtrækning

 

CPAP-apparat
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), er et system med en maskine der leverer overtryksbehandling via en maske, der dækker næse og mund. Dette hjælper patienten med vejrtrækningsproblemer fx pga sejt slim, til at få bedre luftpassage.

Produkter, som ordineres som led i behandling på sygehus eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og som patienten har fået undervisning i brug af på sygehus er behandlingsredskaber, som sygehuset skal udlevere/afholde udgifterne til, indtil tilstanden er stationær. Vurderingen sker på baggrund af ”Afgrænsningscirkulæret
Ved lægeordineret behandling af patient med CPAP-apparat er det sygehuset som er ansvarlig for instruktion og udlevering af apparatet som behandlingsredskab til patienten. Hvis/når tilstanden, produktet er rettet mod, på et tidspunkt stabiliseres, og sygehusets læge vurderer, at der ikke længere er behov for hyppige kontroller og justering i behandling, eller forløbet overgår til kontrol hos egen læge, så vil de produkter, som fortsat anvendes i behandlingen, betragtes som hjælpemidler med mulighed for kommunal støtte efter fx Serviceloven
 
Hvis der ikke er støttemuligheder efter lovgivningen eller efter kommunalt serviceniveau, og borgeren fortsat ønsker produktet, må borger selv betale.
CPAP-pude
​CPAP-puden er udviklet som tilbehør til CPAP-apparat og holder styr på maske og slanger. Hvis sygehuset vurderer, at der er behov for en CPAP-pude på grund af problemer med at få masken til at slutte tæt over næse og mund (fx ved nasalsonde) eller hvis hudens overflade, der hvor masken slutter, er beskadiget eller i fare for at blive beskadiget, så udleverer sygehuset puden sammen med det øvrige udstyr, se også CPAP-apparat under Vejrtrækning.
NIV - BiPAP

NIV (Non Invasiv Ventilation) er er et system med en maskine der leverer overtryksbehandling via maske, der dækker næse og mund. Systemet kaldes også for BiPAP (Bi-level Posistive Airway Pressure). Maskinen leverer to slags overtryksbehandling, dels et højere tryk ved indåndingen og dels et lavere tryk ved udåndingen. Dette medvirker med til at holde luftvejene åbne og sikrer en bedre udveksling af ilt og kuldioxid i blodet hos patienter med vejrtrækningsproblemer eller søvn-apnø.

Produktet, som ordineres som led i behandling på sygehus eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og som patienten har fået undervisning i brug af på sygehus er behandlingsredskaber, som sygehuset skal udlevere/afholde udgifterne til, indtil tilstanden er stationær. Vurderingen sker på baggrund af ”Afgrænsningscirkulæret”.

Hvis/når tilstanden, produktet er rettet mod, på et tidspunkt stabiliseres, og sygehuset (læge)/speciallæge vurderer, at der ikke længere er behov for hyppige kontroller og justering i behandling, eller forløbet overgår til kontrol hos egen læge, så vil de produkter, som fortsat anvendes i behandlingen, betragtes som hjælpemidler med mulighed for kommunal støtte efter fx Serviceloven.

Hvis der ikke er støttemuligheder efter lovgivningen eller efter kommunalt serviceniveau, og borgeren fortsat ønsker produktet, må borgeren selv betale.

PEP-fløjte

PEP står for Positive Ekspiratory Pressure, dvs udånding under overtryk i luftvejene. PEP-fløjten er et redskab til at løsne slim i lungerne, takle åndenød og få trukket vejret godt igennem for patienter med luftvejslidelse.

PEP-fløjte, som ordineres som led i behandling på sygehus eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og som patienten har fået undervisning i brug af på sygehus er behandlingsredskaber, som sygehuset skal udlevere/afholde udgifterne til, indtil tilstanden er stationær. Vurderingen sker på baggrund af ”Afgrænsningscirkulæret

Hvis/når tilstanden, produktet er rettet mod, på et tidspunkt stabiliseres, og sygehusets læge eller speciallæge vurderer, at der ikke længere er behov for hyppige kontroller og justering i behandling, eller forløbet overgår til kontrol hos egen læge, så vil de produkter, som fortsat anvendes i behandlingen, betragtes som hjælpemidler. Hvis praktiserende læge/ speciallæge vurderer, at der fx i forbindelse med behandling for lungebetændelse er behov for at patienten støtter sin respiration med en PEP-fløjte, så betragtes PEP-fløjten som et hjælpemiddel med mulighed for kommunal støtte efter fx Serviceloven.
Hvis der ikke er støttemuligheder efter lovgivningen eller efter kommunalt serviceniveau, og borgeren fortsat ønsker produktet, må borgeren selv betale.
PEP-maske
​PEP står for Positive Ekspiratory Pressure, dvs udånding under overtryk i luftvejene. Formålet med PEP-masken er få en dybere vejrtrækning og løsning af sekret fra lungerne.
 
PEP-maske, som ordineres som led i behandling på sygehus eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og som patienten har fået undervisning i brug af på sygehus er behandlingsredskaber, som sygehuset skal udlevere/afholde udgifterne til, indtil tilstanden er stationær. Vurderingen sker på baggrund af ”Afgrænsningscirkulæret”.
 
Hvis/når tilstanden, produktet er rettet mod, på et tidspunkt stabiliseres, og sygehusets læge eller speciallæge vurderer, at der ikke længere er behov for hyppige kontroller og justering i behandling, eller forløbet overgår til kontrol hos egen læge, så vil de produkter, som fortsat anvendes i behandlingen, betragtes som hjælpemidler. Hvis praktiserende læge/ speciallæge vurderer, at der fx i forbindelse med behandling for lungebetændelse er behov for at patienten støtter sin respiration med en PEP-maske, så betragtes PEP-masken som et hjælpemiddel med mulighed for kommunal støtte efter fx Serviceloven
Hvis der ikke er støttemuligheder efter lovgivningen eller efter kommunalt serviceniveau, og borgeren fortsat ønsker produktet, må borgeren selv betale.
Respiratorbehandling i eget hjem

Borgere der, på grund af sygdom eller skade ikke kan trække vejret selv, kan få stillet en hjemmerespirator til rådighed. Det er en regional opgave at betale for respirator samt udstyr, el, renovation og personale i relation til respiratorbehandlingen, se også Afgrænsningscirkulæret.

Se mere på Respirationscenter Øst og Region Sjælland og kommuners Samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger på respiratorområdet.

Se også under Plejehjaelpemidler og Apparatur.

Oprettet
29.11.16
Opdateret
04.12.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk