Søg
 

Udskrivelse

Udskrivelse af patienter fra stationære forløb - Kommunikation.

Kommunikation ved udskrivelse
Det fremgår af "Kommunikation og samarbejde ved stationære forløb" fra Sundhedsaftalens Værktøjskasse at sygehusene/afdelingerne har ansvar for, at sende både plejeforløbsplan og udskrivningsrapport via TSM i alle de tilfælde, hvor borgeren har behov for hjemmepleje ved udskrivelsen. Endvidere har sygehusene/afdelingerne ansvar for at sikre sig, at kommunen har kvitteret for plejeforløbsplanen og dermed accepteret udskrivelsen. Sygehusene/afdelingerne kan kontakte kommunen telefonisk hvor det skønnes nødvendigt, for at sikre at kommunen er klar til at modtage patienten.
Kommunens visitation har ansvar for, løbende at kvittere for plejeforløbsplaner og for at være kontaktbar, således at sygehusene/afdelingerne umiddelbart kan give besked over telefonen, om behov for hjemmepleje, hvis det skønnes nødvendigt.
Det er afgørende for samarbejdet og patientsikkerheden, at der ikke indgås særaftaler, og at både sygehuse og kommuner følger aftalen om 'Kommunikation og samarbejde ved stationære behandlingsforløb'.
Se endvidere "Kommunikationsflow ved indlæggelse og udskrivelse"
Udskrivelse af patient med tracheostomi

​Kommuner skal modtage patienter med tracheostomi. Hvis kommunen ikke har de nødvendige kompetencer til at varetage opgaven, tilbyder sygehuset oplæring af relevant personale før end patienten udskrives.

Kommunerne er efter Sundhedslovens §138 ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning, til personer med ophold i kommunen.
Jf. Vejledning om hjemmesygepleje er formålet med den kommunale hjemmesygepleje: ” at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har behov for det.
"Hjemmesygepleje ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at patienten kan blive i eget hjem, herunder plejebolig mv., hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående, når det ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og social vurdering skønnes forsvarligt. Den endelige afgørelse skal træffes under hensyntagen til patientens selvbestemmelsesret".

Varslingsregler
Det fremgår af ”Kommunikation og samarbejde ved stationære forløb” fra Sundhedsaftalens Værktøjskasse at sygehusene/afdelingerne har ansvar for, at sende både plejeforløbsplan og udskrivningsrapport via TSM i alle de tilfælde, hvor borgeren har behov for hjemmepleje ved udskrivelsen. Plejeforløbsplan sendes tidligst muligt med oplysning forventet færdigbehandlingsdato.
Når kommunen har kvitteret for plejeforløbsplanen gælder den som aftale om udskrivelse. Har kommunen bemærkninger til plejeforløbsplanen, herunder udskrivningsdato, kontaktes sygehuset.
Alle tidligere varslingsbestemmelser er bortfaldet.
Oprettet
02.02.16
Opdateret
09.06.21
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk