Søg
 

Trykaflastning

 

Aflastningspude
En aflastningspude kan anvendes for at forebygge siddesår eller for at sikre tilstrækkelig blodgennemstrømning i behandlingen for siddesår. En aflastningspude kan også lindre smertefuld siddeposition, fx pga siddesår eller bylder.
 
Ved sygehusbehandling, tilstanden ikke stationær:
Ved lægeordineret behandling af patient med siddesår eller smerter kan aflastningspude indgå i behandlingen. Sygehuset udleverer produktet, jf. Afgrænsningscirkulæret

Ved sygehusbehandling, tilstanden stationær:
Patient er i behandling for en lidelse og følges ambulant i sygehusvæsenet. Sygehuset har afprøvet de nye produkter i en periode. Hvis det lægeligt anbefales, at disse produkter fortsat skal anvendes som støtte til behandlingen, og sygehuset ikke kontrollerer effekten yderligere (tilstanden er lægefagligt vurderet som stationær), så overgår de afprøvede produkter til at være hjælpemidler. Kommunen vurderer om der kan ydes kommunal støtte til hjælpemidlet efter fx
Serviceloven. Se også Vejledning om hjemmesygepleje
; Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven; Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.
Hvis der ikke er støttemuligheder efter lovgivningen eller efter kommunalt serviceniveau, og borgeren fortsat ønsker produktet, må borger selv betale.
Vekseltrykmadras
En vekseltrykmadras kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel.​

Produkt (vekseltrykmadras) ordineret som led i behandling på sygehus - behandlingsredskab
Produkt, som ordineres som led i behandling på sygehus eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og som patienten har fået undervisning i brug af på sygehus. 
Produkter, som indgår i behandlingen er behandlingsredskaber, som sygehuset skal udlevere/afholde udgifterne til, indtil tilstanden er stationær. Vurderingen sker på baggrund af Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet”

Ved lægeordineret behandling af patient med tryksår eller smerter kan vekseltrykmadras indgå som led i behandlingen. 

Når tilstand er stabiliseret og ikke længere under kontrol fra sygehus (stationær tilstand)
Hvis/når tilstanden, produktet er rettet mod, på et tidspunkt stabiliseres, og sygehuset (læge)/speciallæge vurderer, at der ikke længere er behov for hyppige kontroller og justering i behandling, eller forløbet overgår til kontrol hos egen læge, så betragtes de produkter, som fortsat anvendes i behandlingen, som hjælpemidler med mulighed for kommunal støtte efter fx Serviceloven, Vejledning om hjemmesygepleje, Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.​ Hvis der ikke er støttemuligheder efter lovgivningen eller efter kommunalt serviceniveau, og borgeren fortsat ønsker produktet, må borger selv betale.

Hvis kommunen vurderer, at patienten har behov for en vekseltrykmadras for at forebygge tryksår, skal kommunen levere denne madras som et hjælpemiddel efter Serviceloven. 

Oprettet
05.10.15
Opdateret
22.10.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk